HELSENORGE

Folgefonn DPS

Folgefonn distriktspsykiatriske senter (FDPS) er eit  lokalsjukehus innan psykisk helsevern for vaksne over 18 år for kommunane Kvinnherad og Ullensvang. 


Er du i akutt behov for psykiatrisk hjelp, ta kontakt med  fastlegen din eller legevakt der du bur. Er du allereie pasient ved Folgefonn DPS, bruk  kriseplanen din.

Fann du det du leita etter?