Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlingar fra A til Å

Nyheiter

 • 19.04.2017
  Hels på ungdomsrådet vårt

  Første torsdag i april hadde ungdomsrådet i Helse Fonna si første samling. Det var ei positiv oppleving.

 • 11.04.2017
  10 gode råd til deg med pollenallergi

  Det er mykje du sjølv kan gjere for å takle pollensesongen litt betre. Dersom du trass medisin har sterke allergiplager, kan vaksinasjon kanskje vere aktuelt. Møt allergiteamet vårt!

 • 10.04.2017
  Ein hund etter pasientar

  Kongepuddelen Tango er på jobb. Han har arbeidsuniformen på og er klar for å treffe dagens pasientar saman med vernepleiar og dyreassistert terapeut Synnøve Skarpenes.

 • 04.04.2017
  Helse Vest - Direktesending frå styremøtet i Haugesund

  Tysdag 4. april er det styremøte i Helse Vest. Det blir halde på Scandic Maritim i Haugesund og vi har direktesending frå møtet frå klokka 11:00 i saka som gjeld Odda sjukehus.

 • 03.04.2017
  Ja til nytt sjukehusbygg i Haugesund

  Styret i Helse Fonna vedtok i dag planane for nytt sjukehusbygg i Haugesund. Forprosjektrapporten skal legge grunnlag for anbodsførespurnad. Går alt etter planen blir det byggestart ved årsskiftet. Første byggetrinn er på heile 18 000 kvadratmeter.

 • 31.03.2017
  Pasientane er nøgd med øyeblikkeleg hjelp tilbod i kommunane

  Dei første tilbakemeldingane frå  pasientar som har nytta kommunalt ØH-hjelp døgntilbod i  kommunane Haugesund, Kvinnherad, Tysvær, Karmøy og Suldal er klare. Pasientane er særs nøgde. Det kommunale øyeblikkeleg hjelp tilbodet er som eit mi...

 • 30.03.2017
  Nyttig verkty for klinisk kommunikasjon

  «Eg ønsker å være sikker på at eg har vore tydeleg. Kan du med eigne ord gjenfortelle det eg har fortalt deg nå?». Slik er teach-back metoden. Behandlaren spør pasienten om å gjenfortelle.

 • 22.03.2017
  Til Haugesund frå Haukeland for å lære

  Bioingeniørar frå Haukeland universitetssjukehus har vore hos nyføddintensiven ved Haugesund sjukehus for å lære venøs prøvetaking på spedbarn. – Veldig kjekt at dei vil lære av oss, seier fagsjukepleiar Anne-Berit Sundal.

 • 17.03.2017
  Får millionstøtte til forsking på betre samhandling

  Forskar Miriam Hartveit leier intervensjonsstudien som skal betre samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetenesta. Målet er at fleire pasientar skal få betre og raskare behandling.

 • 08.03.2017
  Livet som lærling

  Dei jobbar i lag, bur i lag og veit aldri kva arbeidsdagen vil bringe. Ambulanselærlingane trenar på å bli best på det verste.

 • 07.03.2017
  Vil skape framtidas sjukehus i Odda

  Styret i Helse Fonna vedtok i dag å avvikle det akuttkirurgiske tilbodet ved Odda sjukehus. Først skal det utarbeidast ein beredskapsplan for å ivareta stabiliseringsfunksjon av akuttpasientar.

 • 03.03.2017
  Slik kan du sjå styremøtet 7. mars

  Styremøtet i Helse Fonna 7. mars vil bli direktesendt slik at medarbeidarar og andre interesserte kan følgje behandlinga av sak 15/17 Rapport frå prosjekt Odda sjukehus.  

 • 28.02.2017
  Tilrådinga til styret om utvikling av Odda sjukehus er klar

  Tirsdag 7. mars skal styret i Helse Fonna behandle saka om korleis Odda sjukehus skal utviklast i lys av Nasjonal helse- og sjukehusplan. Tilrådinga frå administrerande direktør til styret blei publisert i dag.

 • 06.02.2017
  Ope møte om Odda sjukehus

  Helse Fonna inviterer innbyggarane i Hardanger til ope møte for å lytte til innspel knytt til prosjektrapporten om Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan. Møtet finn stad i kinosalen i Odda den 16. februar, klokka 18-20.

 • 01.02.2017
  Ny pris til forsking i Fonna

  Overlege Tone Henriksen har vunnet nok en pris for forskinga si på oransje briller. Denne gang er det pris for «Beste artikkel i 2016» delt ut av Nasjonalt forum for akuttpsykiatri.

 • 24.01.2017
  Framtidas helseteneste

  Før jul spurte Helse- og omsorgsdepartementet om høyringsinnspel til nasjonal strategi om psykisk helse. Klinikkdirektør for psykisk helsevern Kenneth Eikeset var ikkje vanskeleg å be.

 • 23.01.2017
  – Hald babyen unna forkjølte vaksne og barn

  RS-virus gir bare ein vanleg forkjølelse hos vaksne og ungar, men spebarn kan bli alvorleg sjuke. For vesle Vilma enda det med sjukehusinnlegging.

 • 13.01.2017
  2016: Eit godt år for Helse Fonna

  Årets første styremøte handla både om å sjå bakover og framover: Årleg melding viser måloppnåing for året som gjekk, medan rapporten for Odda sjukehus skildrar framtidas lokalsjukehus. Begge blei presenterte for styret i dag.

 • 13.01.2017
  Ei solskinshistorie frå Karibien

  Karlijn Cappendijk reiste frå Nederland til Karibien for å lære norsk. No trivs den unge legen på Stord sjukehus, og er i gang med spesialisering i kirurgi.

 • 23.12.2016
  Får ein million til innovativt videoprosjekt

  Filmar som viser kvardagssituasjonar blir brukt i sosial ferdigheitstrening for barn og unge med autisme. Habiliteringseininga i Helse Fonna har no fått over ein million til å utvide prosjektet.

 • 20.12.2016
  Radiografane kjem

  Ho kallar seg «skjelettidiot» og elskar ny kunnskap. No blir Tonje Apalen-Velde ein av få norske radiografar som kan beskrive bilder.

 • 19.12.2016
  Rekordlåge ventetider i Helse Fonna

  Helse Fonna har no rekordlåge ventetider innan både somatikk, vaksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.

 • 15.12.2016
  Vil du vere med i Ungdomsrådet?

  Vi treng dine tankar og idear om kva som er viktig for barn og unge.

 • 02.12.2016
  Hemato-endo-infeksjon sengepost vann årets arbeidsmiljøpris

  Litt overraskande, syns dei sjølv.

 • 25.11.2016
  Vann Kvalitetsprisen 2016

  I alt åtte gode prosjekt konkurrerte om å vinne årets Kvalitetspris i Helse Fonna. Seksjon for dokumentbehandling vann prisen som er på 40.000 kroner, inkludert heider og ære. Styreleiar Kjell Arvid Svendsen sto for den høgtidlege overrekkinga.

 • 25.11.2016
  Kort ventetid i Helse Fonna

  For trettande månad på rad kunne administrerande direktør Olav Klausen melde at pasientar i Helse Fonna har kortare ventetid enn det nasjonale kravet på 65 dagar. Det kom fram under dagens styremøte i føretaket.

 • 28.10.2016
  Nasjonal dugnad for auka kunnskap om hjerneslag

  Fredag 28. oktober lanserer Helsedirektoratet ein nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Kampanjen er utvikla saman med blant andre Helse Vest, brukarorganisasjonane og sentrale fagmiljø.

 • 28.10.2016
  Fonna-forskar får innovasjonspris for oransje briller

  Tone Henriksen er tildelt Helse Vest sin innovasjonspris for sitt arbeid med oransje briller som behandling mot bipolar mani.

 • 27.10.2016
  Forsking tiltrekk seg gode fagfolk

  Styret i Helse Fonna fekk i dag eit innblikk i forskarverda i føretaket. Aldri før har det blitt publisert så mange artiklar og på eit så høgt nivå som det siste året. I tillegg har fleire disputert for doktorgrad. Satsing på forsking gjer...

 • 27.09.2016
  Vil forebygge selvmord i nedgangstidene

  Hvert år velger rundt 50 personer i Helse Fonna-regionen å ta livet sitt. Fagfolk frykter at nedgangstidene vil føre til flere tap av liv. Lørdag er det verdensdag for forebygging av selvmord. Målet er at flere skal velge å leve.

 • 27.09.2016
  Første nasjonale prosedyre for Lewy body-demens er laga i Helse Fonna

  For eit par år sidan fekk Helse Fonna ein førespurnad om å bidra med to nasjonale prosedyrar. Å vere med i ein dugnad rett og slett. No føreligg ein av dei, om Lewy body-demens.

 • 27.09.2016
  Internasjonalt fagtidsskrift med gjesteredaktør frå Helse Fonna

  Denne hausten føreligg eit spesialnummer av amerikanske Journal of Geriatric Psychiatri and Neurology om non Alzheimer demens. Gjesteredaktør er Arvid Rongve, forskar og overlege i Helse Fonna.

 • 27.09.2016
  Planter engasjerer pasientene

  - I en ellers ganske nøytral institusjon er det ekstra viktig å kunne tilby varme oaser med blomster og urter. Katrine Warvik leder psykoseposten på Haugaland DPS. Med planter i pallekarmer ville hun sammen med pasientene skape en lun og tr...

 • 26.09.2016
  Pussar opp ved alle sjukehus i Helse Fonna

  Publisert 23.09.2016

Kalender

 • IBS-kurs: Å leve med irritabel tarm

  Du vil gjennom dette kurset få informasjon om sjukdommen, årsak, symptom, behandling, kostrettleiing og FODMAP-redusert kost. I tillegg har psykiater, fysioterapeut og brukarrepresentant god og nyttig undervisning om korleis du kan meistre sjukdommen.

 • Kurs i sinnemeistring

  Sinneterapi er eit tilbod til deg som har problem med å finne passande reaksjonsformer. Kurset kan og bidra til betre livskvalitet for familien din og dei rundt deg.