Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlingar fra A til Å

Nyheiter

22.03.2017

Til Haugesund frå Haukeland for å lære

Bioingeniørar frå Haukeland universitetssjukehus har vore hos nyføddintensiven ved Haugesund sjukehus for å lære venøs prøvetaking på spedbarn. – Veldig kjekt at dei vil lære av oss, seier fagsjukepleiar Anne-Berit Sundal.
17.03.2017

Får millionstøtte til forsking på betre samhandling

Forskar Miriam Hartveit leier intervensjonsstudien som skal betre samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetenesta. Målet er at fleire pasientar skal få betre og raskare behandling.
08.03.2017

Livet som lærling

Dei jobbar i lag, bur i lag og veit aldri kva arbeidsdagen vil bringe. Ambulanselærlingane trenar på å bli best på det verste.
07.03.2017

Vil skape framtidas sjukehus i Odda

Styret i Helse Fonna vedtok i dag å avvikle det akuttkirurgiske tilbodet ved Odda sjukehus. Først skal det utarbeidast ein beredskapsplan for å ivareta stabiliseringsfunksjon av akuttpasientar.
03.03.2017

Slik kan du sjå styremøtet 7. mars

Styremøtet i Helse Fonna 7. mars vil bli direktesendt slik at medarbeidarar og andre interesserte kan følgje behandlinga av sak 15/17 Rapport frå prosjekt Odda sjukehus.  
28.02.2017

Tilrådinga til styret om utvikling av Odda sjukehus er klar

Tirsdag 7. mars skal styret i Helse Fonna behandle saka om korleis Odda sjukehus skal utviklast i lys av Nasjonal helse- og sjukehusplan. Tilrådinga frå administrerande direktør til styret blei publisert i dag.
06.02.2017

Ope møte om Odda sjukehus

Helse Fonna inviterer innbyggarane i Hardanger til ope møte for å lytte til innspel knytt til prosjektrapporten om Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan. Møtet finn stad i kinosalen i Odda den 16. februar, klokka 18-20.
01.02.2017

Ny pris til forsking i Fonna

Overlege Tone Henriksen har vunnet nok en pris for forskinga si på oransje briller. Denne gang er det pris for «Beste artikkel i 2016» delt ut av Nasjonalt forum for akuttpsykiatri.
24.01.2017

Framtidas helseteneste

Før jul spurte Helse- og omsorgsdepartementet om høyringsinnspel til nasjonal strategi om psykisk helse. Klinikkdirektør for psykisk helsevern Kenneth Eikeset var ikkje vanskeleg å be.
23.01.2017

– Hald babyen unna forkjølte vaksne og barn

RS-virus gir bare ein vanleg forkjølelse hos vaksne og ungar, men spebarn kan bli alvorleg sjuke. For vesle Vilma enda det med sjukehusinnlegging.
13.01.2017

2016: Eit godt år for Helse Fonna

Årets første styremøte handla både om å sjå bakover og framover: Årleg melding viser måloppnåing for året som gjekk, medan rapporten for Odda sjukehus skildrar framtidas lokalsjukehus. Begge blei presenterte for styret i dag.
13.01.2017

Ei solskinshistorie frå Karibien

Karlijn Cappendijk reiste frå Nederland til Karibien for å lære norsk. No trivs den unge legen på Stord sjukehus, og er i gang med spesialisering i kirurgi.
23.12.2016

Får ein million til innovativt videoprosjekt

Filmar som viser kvardagssituasjonar blir brukt i sosial ferdigheitstrening for barn og unge med autisme. Habiliteringseininga i Helse Fonna har no fått over ein million til å utvide prosjektet.
20.12.2016

Radiografane kjem

Ho kallar seg «skjelettidiot» og elskar ny kunnskap. No blir Tonje Apalen-Velde ein av få norske radiografar som kan beskrive bilder.
19.12.2016

Rekordlåge ventetider i Helse Fonna

Helse Fonna har no rekordlåge ventetider innan både somatikk, vaksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.
15.12.2016

Vil du vere med i Ungdomsrådet?

Vi treng dine tankar og idear om kva som er viktig for barn og unge.
02.12.2016

Hemato-endo-infeksjon sengepost vann årets arbeidsmiljøpris

Litt overraskande, syns dei sjølv.
25.11.2016

Vann Kvalitetsprisen 2016

I alt åtte gode prosjekt konkurrerte om å vinne årets Kvalitetspris i Helse Fonna. Seksjon for dokumentbehandling vann prisen som er på 40.000 kroner, inkludert heider og ære. Styreleiar Kjell Arvid Svendsen sto for den høgtidlege overrekkinga.
25.11.2016

Kort ventetid i Helse Fonna

For trettande månad på rad kunne administrerande direktør Olav Klausen melde at pasientar i Helse Fonna har kortare ventetid enn det nasjonale kravet på 65 dagar. Det kom fram under dagens styremøte i føretaket.
28.10.2016

Nasjonal dugnad for auka kunnskap om hjerneslag

Fredag 28. oktober lanserer Helsedirektoratet ein nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Kampanjen er utvikla saman med blant andre Helse Vest, brukarorganisasjonane og sentrale fagmiljø.
28.10.2016

Fonna-forskar får innovasjonspris for oransje briller

Tone Henriksen er tildelt Helse Vest sin innovasjonspris for sitt arbeid med oransje briller som behandling mot bipolar mani.
27.10.2016

Forsking tiltrekk seg gode fagfolk

Styret i Helse Fonna fekk i dag eit innblikk i forskarverda i føretaket. Aldri før har det blitt publisert så mange artiklar og på eit så høgt nivå som det siste året. I tillegg har fleire disputert for doktorgrad. Satsing på forsking gjer...
27.09.2016

Vil forebygge selvmord i nedgangstidene

Hvert år velger rundt 50 personer i Helse Fonna-regionen å ta livet sitt. Fagfolk frykter at nedgangstidene vil føre til flere tap av liv. Lørdag er det verdensdag for forebygging av selvmord. Målet er at flere skal velge å leve.
27.09.2016

Første nasjonale prosedyre for Lewy body-demens er laga i Helse Fonna

For eit par år sidan fekk Helse Fonna ein førespurnad om å bidra med to nasjonale prosedyrar. Å vere med i ein dugnad rett og slett. No føreligg ein av dei, om Lewy body-demens.
27.09.2016

Internasjonalt fagtidsskrift med gjesteredaktør frå Helse Fonna

Denne hausten føreligg eit spesialnummer av amerikanske Journal of Geriatric Psychiatri and Neurology om non Alzheimer demens. Gjesteredaktør er Arvid Rongve, forskar og overlege i Helse Fonna.
27.09.2016

Planter engasjerer pasientene

- I en ellers ganske nøytral institusjon er det ekstra viktig å kunne tilby varme oaser med blomster og urter. Katrine Warvik leder psykoseposten på Haugaland DPS. Med planter i pallekarmer ville hun sammen med pasientene skape en lun og tr...
26.09.2016

Pussar opp ved alle sjukehus i Helse Fonna

Publisert 23.09.2016
Sjå fleire nyheiter()

Kalender

22.03 onsdag

Astmakurs, mars/april 2017

Kurs for deg som har astma .

31.03 fredag

Tinnituskurs, Haugesund, mars 2017

Kurs for deg som er plaga med tinnitus.

04.04 tysdag

Diabetes 2-kurs Stord sjukehus, april 2017

Kursa går over to dagar.

19.04 onsdag

Overvektopererte kurs, Haugesund, april 2017

Etter en overvektoperasjon vil en oppleve mange endringer i livet, noen relaterte til operasjonen og andre som følge av vekttapet. Mange opplever det trygt og støttende å treffe andre i samme situasjon.

25.04 tysdag

Hjertekurs april 2017

Kurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt, har hjertekrampe, skal eller har vært til utblokking, eller operasjon av blodårene på hjertet.

26.04 onsdag

Diabetes type 2 kurs, april 2017

Kurs for deg som har diabetes type 2 og treng meir opplæring.

03.05 onsdag

Parkinson kurs, Haugesund, mai 2017

Kurs for deg som har nyoppdaga Parkinsons sjukdom og dine pårørande.

09.05 tysdag

Diabetes type 2 kurs , mai 2017

Kurs for deg som har diabetes type 2 og treng meir opplæring.

11.05 torsdag

Autismekurs, Haugesund, mai 2017

Kurs for føresette til barn med autisme.

23.05 tysdag

Nyrekurs mai 2017

Tanken med kurset er at du som er nyresjuk skal få setja deg inn i korleis sjukdomen verkar og korleis du på beste måte kan leva med den.

30.05 tysdag

MS kurs mai 2017

Det kan være mange spørsmål du og dine pårørende lurer på når du har fått diagnosen MS.

06.06 tysdag

Hjertekurs juni 2017

Kurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt, har hjertekrampe, skal eller har vært til utblokking, eller operasjon av blodårene på hjertet.

04.10 onsdag
12.10 torsdag

Diabetes 1-kurs Stord sjukehus, oktober 2017

Har du diabetes type 1 og ønsker å lære meir, har vi tilbod om ulike temakurs på 4 timar. Ta kontakt for informasjon om tema.

21.11 tysdag
30.11 torsdag

Diabetes 1-kurs Stord sjukehus, november 2017

Har du diabetes type 1 og ønsker å lære meir, har vi tilbod om ulike temakurs på 4 timar. Ta kontakt for informasjon om tema.

Sjå fleire kommande arrangement ()

IBS-kurs: Å leve med irritabel tarm

Du vil gjennom dette kurset få informasjon om sjukdommen, årsak, symptom, behandling, kostrettleiing og FODMAP-redusert kost. I tillegg har psykiater, fysioterapeut og brukarrepresentant god og nyttig undervisning om korleis du kan meistre sjukdommen.

Kurs i sinnemeistring

Sinneterapi er eit tilbod til deg som har problem med å finne passande reaksjonsformer. Kurset kan og bidra til betre livskvalitet for familien din og dei rundt deg.

Sjå fleire faste arrangement ()