Kva skjer før, under og etter behandling?

Artikler eller nyheter

 • 24.11.2017
  Akuttpostane vann Kvalitetsprisen 2017

  Prosjektet for «riktig og redusert bruk av tvang» vann Kvalitetsprisen 2017 i Helse Fonna. Det er arbeidd kontinuerleg for å redusere bruk av tvang i behandling av akutt psyke pasientar. Ei belteseng er pakka ned som eit resultat av det god...

 • 24.11.2017
  Stram budsjettdisiplin i Helse Fonna

  Styret i Helse Fonna har i dag vedteke budsjett for 2018. Budsjettet blei vedtatt med krav om kontinuerleg endring- og forbetringsarbeid.

 • 24.11.2017
  Beredskap og akuttkirurgi ved Odda sjukehus er ikkje berørt av stramt budsjett i 2018

  Styret i Helse Fonna har i dag vedtatt eit stramt budsjett for 2018. Det blir redusert på senger ved alle dei somatiske sjukehusa. Beredskap ved sjukehusa blir ikkje endra som følgje av reduksjon i sengetalet. Odda sjukehus skal framleis ha...

 • 23.11.2017
  Veg- og vêrforhold gir beredskap i Helse Fonna

  Grunna veg- og vêrforhold i Odda-området har Helse Fonna valt å sette beredskapsleiing og følgje situasjonen tett.

 • 23.11.2017
  Glade vinnarar av Helse Fonna sin arbeidsmiljøpris

  – Seksjonen har skapt trivnad, samhald og arbeidsglede, sa administrerande direktør Olav Klausen då han delte ut prisen. Dei glade vinnarane var seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Stord sjukehus.

 • 26.10.2017
  Styremøte - Friskmelder ikkje Helse Fonna-økonomien

  Styret i Helse Fonna hadde i dag styremøte på Stord. Tala viser betring i det økonomiske resultatet for september, men økonomien i helseføretaket kan ikkje friskmeldast. Meirforbruket i sommar på omlag 40 millionar kroner i sommar heng i, t...

 • 24.10.2017
  Entreprenørseminar for ByggHaugesund2020

  Omlag 30 entreprenørar deltok måndag i entreprenørseminar på Haugesund sjukehus. I begynnelsen av 2018 blir det lyst ut enterprise for nytt sjukehusbygg, innan sommaren skal det kårast kven som vinn anbodet.

 • 02.10.2017
  Vil heve kompetansen på autisme med e-læringskurs

  Forskar og psykologspesialist Oddbjørn Hove har deltatt i utviklinga av eit nasjonalt e-læringskurs for autismespekterforstyrringar. Kurset skal heve kompetansen om autisme for helsepersonell.

 • 29.09.2017
  Økonomiske utfordringar i Helse Fonna

  I løpet av sommarmånadane er det i Helse Fonna brukt omlag 40 millionar kroner meir på helse enn det som er budsjettert. Mindre inntekter for sjukehusbehandlinga, meir overtid og dyre legemiddel er noko av årsaken til budsjettsprekken. Nå e...

 • 29.09.2017
  20 år med dialyse på Stord

  I år er det 20 år sidan første dialysepasient fekk den livsviktige behandlinga på Stord sjukehus. Slikt må feirast.

 • 29.09.2017
  Nytt verktøy kan gi betre behandling for kreftpasientar

  "Eir" er eit nettbasert verktøy for symptomvurdering og klinisk beslutningsstøtte i kreftbehandling. Målet er å sikre raske og målretta tiltak mot nye symptom. I masteroppgåva si har kreftsjukepleiar Mona Didriksen funne ut kva som må til f...

 • 26.09.2017
  Endra tilbod for ROP-pasientar

  Pasientar med rusutfordring og psykisk sjukdom som får behandling ved ROP-posten i Haugesund er dei første som byter adresse som følgje av ByggHaugesund2020. Posten har fem senger.

 • 21.09.2017
  Gir kunstgåve for å glede pasientar

  Helse Fonna fekk i dag kunst for fleire hundre tusen kroner frå Naturkraft på Kårstø. Selskapet skal avvikle drifta til sommaren og hadde lyst til å gleda andre når dei nå er begynt å rydde lokala. Dermed får alvorleg sjuke pasientar som li...

 • 21.09.2017
  Har du "lappen"?

  Brukar du medisinar, bør du ha ein lapp i lommeboka med ei liste over kva du tar. Det kan hindre feilmedisinering som kan få alvorlege konsekvensar.

 • 14.09.2017
  Disputerte om eit av hjernens store mysterium

  Cellene i nyrene våre er fulle av vasskanalar som spelar ei viktig rolle for regulering av urinens vassinnhald. Nyare forsking viser at vi har større konsentrasjon av vasskanalar i hjernen. Men kvifor har vi det og korleis fungerer dei?

 • 31.08.2017
  – Kvaliteten på LIS-utdanninga blir betre

  Det trur overlege og påtroppande leiar for utdanningsutvalet Andreas Andreassen om den nye spesialiststrukturen for legar.

 • 26.08.2017
  Gir lån til nytt sjukehusbygg

  Helseminister Bent Høie og barne- og likestillingsminister Solveig Horne kom i dag med ei gladmelding til Helse Fonna. Nytt sjukehusbygg i Haugesund får lånefinansiering via statsbudsjettet. Dermed er det klart for spadestikk ved nyttår og...

 • 15.08.2017
  Vil hjelpe barn med diabetes til eit best mogleg liv

  Som barnelege har Heiko Bratke fulgt opp mange barn med diabetes. No vil han forske på korleis val av behandling kan påverke barnas helse og livskvalitet.

 • 20.07.2017
  - Livskvalitet kan ikkje målast i kilo

  Dei siste åra har sjukepleiar Vigdis Dagsland undersøkt livskvalitet i samband med fedmeoperasjon. Det ho fann ut er at det ikkje er talet på vekta som har noko å seie for livskvaliteten til pasientane sine.

 • 05.07.2017
  Det lange førsteinntrykket

  Då Malene Vestbø begynte på barneposten, blei ho tatt i mot av ein leiar som sjølv var heilt ny. – Du får bare éin sjanse til å gi eit godt førsteinntrykk, seier Hanne Rita Wannberg.

 • 03.07.2017
  Mjør skal leie arbeidet med utviklingsplan

  Nasjonal helse- og sjukehusplan stiller krav om at alle helseføretak skal ha ein utviklingsplan. Reidun Mjør skal leie dette arbeidet i Helse Fonna.

 • 30.06.2017
  Rykker ut med blålys og strikkebamsar

  Dei har helsefagleg kompetanse og ein ambulanse full av medisinsk utstyr. Når Siw Bjørstad-Karlsen og Endre Engen rykker ut, har dei også nokre mjuke strikkebamsar på lur.

 • 21.06.2017
  Tettare på pasientane

  Legevakta på Stord har flytta ut av sjukehuset. Det opnar for betre flyt og auka pasienttryggleik.

 • 19.06.2017
  Historisk styremøte i Helse Fonna

  19. juni er ein historisk dag i Helse Fonna. Leiaren i Brukarutvalet har fått fast plass ved styrebordet. Samstundes fekk det nyoppretta Ungdomsrådet presentert seg på styremøtet i Haugesund i dag.

 • 09.06.2017
  Høgthengande pris til Fonna-forskar

  Nyrelege, forskar og professor Bjørn Egil Vikse får Søren Falchs pris for unge forskarar. – Eg vil jobbe for å bygge opp eit nyreforskingsmiljø i Helse Fonna, seier prisvinnaren.

 • 08.06.2017
  – Personlege mål bør styre behandlinga

  I psykisk helsevern er det ofte fokus på å betre symptom og sjukdom. Men for pasientane er ikkje nødvendigvis symptombetring det viktigaste for eit betre liv, viser forskinga til Eva Biringer.

 • 31.05.2017
  Oppdatert: Telefondekning normalisert

  Bømlo og Fitjar har redusert telefondekning grunna brot i ein sjøkabel. Ved å ta ut SIM-kortet av mobiltelefonen, kan du ringe 112 og komme i kontakt med naudetatane.

 • 26.05.2017
  Velg behandlingsstad sjølv: Få hjelp til å velje

  Når du blir henvist til undersøking eller behandling på sjukehus, har du rett til å velje behandlingsstad. Ønskjer du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av ein pasientrådgivar!

 • 23.05.2017
  Tilgangslogg i din pasientjournal

  For eitt år sidan fekk du som er pasient tilgang til pasientjournalen din på nett. No blir løysinga utvida med tilgangslogg – ei oversikt over helsepersonellet som har opna journalen din.

 • 19.05.2017
  Samla seg for å gi det beste tilbodet til traumepasientar

  I løpet av det siste året har 55 påmelde frå kommunar og spesialisthelsetenesta i Hardanger vore med på felles traumeopplæring. Slik sikrar vi at pasientane får best mogleg oppfølging der dei er, og god samhandling mellom spesialisthelseten...

 • 08.05.2017
  Nytt forskingsregister kan bety betre behandling til psykisk utviklingshemma

  Helse Fonna skal opprette eit regionalt forskingsregisteret for psykisk utviklingshemma. – Målet er å tilby betre behandling til ei sårbar pasientgruppe vi treng å vite meir om, seier prosjektleiar Oddbjørn Hove.

 • 28.04.2017
  Fleire melder frå om feil

  Fleire medarbeidarar melder frå om feil og avvik i Helse Fonna. – Ei veldig positiv utvikling som er viktig for godt kvalitets- og betringsarbeid, seier styreleiar Kjell Arvid Svendsen.

 • 19.04.2017
  Hels på ungdomsrådet vårt

  Første torsdag i april hadde ungdomsrådet i Helse Fonna si første samling. Det var ei positiv oppleving.

 • 11.04.2017
  10 gode råd til deg med pollenallergi

  Det er mykje du sjølv kan gjere for å takle pollensesongen litt betre. Dersom du trass medisin har sterke allergiplager, kan vaksinasjon kanskje vere aktuelt. Møt allergiteamet vårt!

 • 10.04.2017
  Ein hund etter pasientar

  Kongepuddelen Tango er på jobb. Han har arbeidsuniformen på og er klar for å treffe dagens pasientar saman med vernepleiar og dyreassistert terapeut Synnøve Skarpenes.

 • 04.04.2017
  Helse Vest - Direktesending frå styremøtet i Haugesund

  Tysdag 4. april er det styremøte i Helse Vest. Det blir halde på Scandic Maritim i Haugesund og vi har direktesending frå møtet frå klokka 11:00 i saka som gjeld Odda sjukehus.

 • 03.04.2017
  Ja til nytt sjukehusbygg i Haugesund

  Styret i Helse Fonna vedtok i dag planane for nytt sjukehusbygg i Haugesund. Forprosjektrapporten skal legge grunnlag for anbodsførespurnad. Går alt etter planen blir det byggestart ved årsskiftet. Første byggetrinn er på heile 18 000 kvadratmeter.

 • 31.03.2017
  Pasientane er nøgd med øyeblikkeleg hjelp tilbod i kommunane

  Dei første tilbakemeldingane frå  pasientar som har nytta kommunalt ØH-hjelp døgntilbod i  kommunane Haugesund, Kvinnherad, Tysvær, Karmøy og Suldal er klare. Pasientane er særs nøgde. Det kommunale øyeblikkeleg hjelp tilbodet er som eit mi...

 • 30.03.2017
  Nyttig verkty for klinisk kommunikasjon

  «Eg ønsker å være sikker på at eg har vore tydeleg. Kan du med eigne ord gjenfortelle det eg har fortalt deg nå?». Slik er teach-back metoden. Behandlaren spør pasienten om å gjenfortelle.

 • 22.03.2017
  Til Haugesund frå Haukeland for å lære

  Bioingeniørar frå Haukeland universitetssjukehus har vore hos nyføddintensiven ved Haugesund sjukehus for å lære venøs prøvetaking på spedbarn. – Veldig kjekt at dei vil lære av oss, seier fagsjukepleiar Anne-Berit Sundal.

 • 17.03.2017
  Får millionstøtte til forsking på betre samhandling

  Forskar Miriam Hartveit leier intervensjonsstudien som skal betre samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetenesta. Målet er at fleire pasientar skal få betre og raskare behandling.

 • 08.03.2017
  Livet som lærling

  Dei jobbar i lag, bur i lag og veit aldri kva arbeidsdagen vil bringe. Ambulanselærlingane trenar på å bli best på det verste.

 • 07.03.2017
  Vil skape framtidas sjukehus i Odda

  Styret i Helse Fonna vedtok i dag å avvikle det akuttkirurgiske tilbodet ved Odda sjukehus. Først skal det utarbeidast ein beredskapsplan for å ivareta stabiliseringsfunksjon av akuttpasientar.

 • 03.03.2017
  Slik kan du sjå styremøtet 7. mars

  Styremøtet i Helse Fonna 7. mars vil bli direktesendt slik at medarbeidarar og andre interesserte kan følgje behandlinga av sak 15/17 Rapport frå prosjekt Odda sjukehus.  

 • 28.02.2017
  Tilrådinga til styret om utvikling av Odda sjukehus er klar

  Tirsdag 7. mars skal styret i Helse Fonna behandle saka om korleis Odda sjukehus skal utviklast i lys av Nasjonal helse- og sjukehusplan. Tilrådinga frå administrerande direktør til styret blei publisert i dag.

 • 06.02.2017
  Ope møte om Odda sjukehus

  Helse Fonna inviterer innbyggarane i Hardanger til ope møte for å lytte til innspel knytt til prosjektrapporten om Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan. Møtet finn stad i kinosalen i Odda den 16. februar, klokka 18-20.

 • 01.02.2017
  Ny pris til forsking i Fonna

  Overlege Tone Henriksen har vunnet nok en pris for forskinga si på oransje briller. Denne gang er det pris for «Beste artikkel i 2016» delt ut av Nasjonalt forum for akuttpsykiatri.

 • 24.01.2017
  Framtidas helseteneste

  Før jul spurte Helse- og omsorgsdepartementet om høyringsinnspel til nasjonal strategi om psykisk helse. Klinikkdirektør for psykisk helsevern Kenneth Eikeset var ikkje vanskeleg å be.

 • 23.01.2017
  – Hald babyen unna forkjølte vaksne og barn

  RS-virus gir bare ein vanleg forkjølelse hos vaksne og ungar, men spebarn kan bli alvorleg sjuke. For vesle Vilma enda det med sjukehusinnlegging.

 • 13.01.2017
  2016: Eit godt år for Helse Fonna

  Årets første styremøte handla både om å sjå bakover og framover: Årleg melding viser måloppnåing for året som gjekk, medan rapporten for Odda sjukehus skildrar framtidas lokalsjukehus. Begge blei presenterte for styret i dag.

Kalender

 • IBS-kurs: Å leve med irritabel tarm

  Du vil gjennom dette kurset få informasjon om sjukdommen, årsak, symptom, behandling, kostrettleiing og FODMAP-redusert kost. I tillegg har psykiater, fysioterapeut og brukarrepresentant god og nyttig undervisning om korleis du kan meistre sjukdommen.

 • Kurs i sinnemeistring

  Sinneterapi er eit tilbod til deg som har problem med å finne passande reaksjonsformer. Kurset kan og bidra til betre livskvalitet for familien din og dei rundt deg.

 • Kurs i sinnemestring

  Kjenner du nokon med vald eller aggresjonsproblem i nære relasjonar?