Grøn beredskap

Koronapandemi

Helse Fonna er i beredskap grunna situasjonen med koronavirus.

Kva skjer før, under og etter behandling?