Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker utgiftene knytt til reisa.

 

Hovudregelen er at du får dekt rimelegaste reisemåte til og frå næraste behandlingsstad. Krav om å få dekt utgifter må du sende inn seinast seks månader etter reisa.

 

Se einge nettsider der du kan laste ned reiserekningsskjema og lese korleis du fyller ut og sender inn

Reiserekningsskjema får du også der du har vore til behandling.

Ring pasientreiser, 915 05 515

 

Rekvisisjon på taxi

Dersom du av helsemessige årsaker ikkje kan bruke rutegåande transport, kan du ha rett på rekvisisjon til taxi. Behandlaren din kan utstede rekvisisjon for deg.

Manglar det rutegåande transporttilbod på strekninga, kan du ha rett på å få dekt dyrare transport viss reisa di er over 10 km. Det er Pasientreiser som utsteder disse rekvisisjonane.

Helseekspressen

Helse Fonna har eigen Helseekspress, ein ekspressbussen som er i trafikk måndag til fredag på strekninga frå Haugesund sjukehus til Bergen, og med retur same dag.

Helsepersonellet om bord vil gi deg profesjonell bistand, om du skulle trenge det på turen, og dyktige sjåførar og spesialtilpassa buss sikrar deg ein behageleg transport.

Når kan du nytte Helseekspressen? 

Når du skal til behandling eller undersøking ved helseinstitusjonar og spesialistar som har avtale med Helse Vest RHF.

Kven kan nytte Helseekspressen? 

Tilbodet gjeld befolkninga i Helse Fonna sitt sjukehusområde. Bussen går ei fast ekspressrute, og ein blir brakt til busstoppa med drosje eller personbil.

Må du ha rekvisisjon eller innk allingsbrev? 

Ja, for å nytte Helseekspressen må du ha rekvisisjon frå lege eller behandlar, eller eventuelt eit innkallingsbrev. Plass må tingas seinast virkedagen før, før kl. 13.00.

Kva kostar det? 

Alle må betale eigedel. Personar med frikort og barn under 16 år slepp å betale eigendel.

Kven møter du på Helseekspressen? 

Det er tilsett tre personar på bussen.

  • Ein sjåføren med opplæring i helsearbeid.

  • Ambulansearbeidar med fagbrev/intensiv sjukepleiar, som òg har hovudansvar for liggande pasientar.

  • Fagarbeider med akuttmedisinsk kompetanse som hjelp dei andre pasientane.

Kvifor velje Helseekspressen? 

Samanlikna med alternative transportformer som til dømes drosje og ambulanse vil vi hevde at Helseekspressen er vel så trygg og triveleg.

Høg komfort 

Bussen er innreia spesielt til formålet. Den har høg komfort med god plass til beina, og er utstyrt med eigen ambulanseavdeling med plass til tre liggande pasientar.

Anna utstyr du finn på Helseekspressen er heis for rullestol, handicaptoalett og radio. Bussen har spesiallaga støytdemparar som gjer at ingen dumpar i vegen blir ubehagelege for pasientane.

På Helseekspressen kan du få kaffi, te eller vann.

Trygg transport 

Om til dømes ein pasient får brystsmerter på bussturen, kan ambulansepersonellet ta EKG av hjerte og overføre data direkte til hjerteovervakinga, som vurderer tilstanden. Med andre ord langt tryggare enn i ei drosje.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.