Laboratorium for medisinsk biokjemi

Vi skal sikre at pasientar i Helse Fonna og i primærhelsetenesta i vårt nedslagsfelt får god medisinsk service innan diagnostikk og behandling. Vi gir råd om, analyserer og tolkar dei laboratorieprøvane rekvirentane treng i førebyggande helsearbeid, diagnostisering og behandling av pasientar.

Vi er nær 70 medarbeidarar ved laboratoria i Haugesund, Stord og Odda. Her jobbar bioingeniørar, helsesekretærar, assistentar og seksjonsoverlege.

Fann du det du leita etter?