Laboratorium for medisinsk biokjemi

Arbeid ved laboratoriet i Odda. (Foto)
 
Les meir om Laboratorium for medisinsk biokjemi

Laboratorium for medisinsk biokjemi

Labhandboka i Helse Fonna

Blodprøve

Ei blodprøve er ei undersøking av blodet for å kartlegge normale og sjuklige forhold i kroppen. Blodprøva kan også påvise legemiddel eller giftstoff.

Å ta blodprøve er å tappe ei lita mengde blod for å undersøke eventuelle endringar i innhaldet til blodet.

Ved dei fleste sjukdommar vil blodet, som strøymer gjennom alle organ og vev i kroppen, vise ei rekke endringar. Dette gjeld talet på blodceller, utsjånad og/eller konsentrasjonen av ulike biokjemiske stoff. Med analyse kan vi få ein «spegel» av kva som skjer inne i kroppen.

På laboratoria er det eigen poliklinikk for å ta blodprøve, fortrinnsvis for pasientar ved poliklinikkar på sjukehuset.

Pasientar frå primærhelsetenesta skal ta blodprøve hos fastlegen sin.

Har du barn under 10 år eller prøver som treng spesialbehandling, kan du ta blodprøva på sjukehuset.

Når du kjem for å ta blodprøve må du ha med rekvisisjon til prøvetaking. Vi har ingen timebestilling, men vanleg køordning med kølappar der du kan følgje med på ein skjerm når det er din tur.

Sjølve blodprøvetakinga tek vanlegvis nokre få minutt. Blodprøva blir som regel tatt i sittande stilling, og dersom det er mogleg, bør du ha vore i ro minst 15 minutt på førehand. På denne måten unngår ein at konsentrasjonen av stormolekylære bindingar varierer som følgje av variasjonen i blodvolum.

Det kan i periodar med mange pasientar vere noko ventetid.

Prøvesvar

Det er legen som informerer om prøvesvar. Laboratoriet har diverre vanlegvis ikkje høve til å formidle prøvesvar direkte til deg.

Vi er med og sikrar god diagnostikk og behandling, og gir råd om, analyserer og tolkar dei laboratorieprøvene rekvirentane treng til førebyggande helsearbeid, for å diagnostisere og behandle pasientar

Tilbakemeldingar om feil frå oss blir behandla i avviks- og klagesystemet til Helse Fonna.

Førebuing til poliklinisk prøvetaking

  • Blodprøva tek vi vanlegvis i armen. Ermet på kleda bør difor vere lette å rulle opp
  • Du bør unngå hard fysisk aktivitet i dagane før prøvetakinga
  • Dersom du ikkje har fått beskjed om å faste, kan du spise ein enkel frukost
  • Har du faste medisinar, kan du ta desse som vanleg om du ikkje har fått andre instruksjonar
  • Sitt gjerne avslappa 10-15 minutt før prøvetaking
  • Før visse undersøkingar er det nokon fleire regler for prøvetaking, som for eksempel belastning. Legen vil gi beskjed om dette

Barn

Om barnet er godt førebudd, går blodprøvetakinga ofte lettare. Små barn bør vere vakne, mette og ha tørr bleie for enklare å handtere smerten.  

Prøvetaking på barn kan skje på forskjellige måtar, enten ved stikk i armen eller som eit stikk i fingeren eller hælen. Vi vil vite kva måte som er best for barnet ditt.

Hugs at blodprøve av barn kan ta litt tid.

Snakk gjerne med barnet sin lege eller laboratoriepersonale hos oss om bedøving av huda på armen før prøvetaking. Det finns smertestillande krem eller plaster som kan smørast på huda. Denne får du kjøpt på apoteket og bør påførast 1-2 timar før prøvetaking.

Henteordning

Laboratoria ved Haugesund, Odda, og Stord Sjukehus har ei fast ordning med henting av prøver frå legekontor i distriktet.

Hentinga skjer etter bestemte ruter og tidspunkt måndag til fredag.

Prøvene blir transportert ståande i kassettar i transportbager egna til formålet. Dette sikrar temperaturstabil og skånsam transport til laboratoriet.

Brev mellom legekontora og sjukehuset transporterer vi også.

Opningstider og kontaktinformasjon

  • Haugesund: 8.00-14.30, torsdagar har vi stengd mellom 10.45-11.45
  • Odda: 9.00-14.00
  • Stord: 8.00-14.30

Haugesund

Funksjonsleiar Anne Mari Hagen, Telefon 52 73 22 25

Odda

Funksjonsleiar Randi Djønne Moldekleiv, Telefon 53 65 11 23

Stord

Funksjonsleiar Rita Tyse, telefon 53 49 10 94

Xantokromiundersøkelse i spinalvæske

Last ned skjema for xantokromiberegning (.xlsx, 20, 5 kb)

Kontakt

Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Google maps)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52732000

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

Det er reserverte plassar blodgivarar, dialyse, behandlingshjelpemidler og enkelte øyeblikkeleg hjelp-plassar. Ta kontakt med aktuell avdeling for meir informasjon om dette.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.