Laboratorieverksemd. (Foto)

Laboratoriemedisin

Laboratoriemedisin i Helse Fonna har laboratorium ved sjukehusa i Haugesund, Odda og på Stord.

Laboratorium for immunologi og transfusjonsmedisin og laboratorium for medisinsk biokjemi i Haugesund, samt laboratoria på Stord og i Odda har verksemd heile døgnet.

Laboratorium for medisinsk mikrobiologi og laboratorium for patologi har verksemd på dagtid.

Laboratorieinformasjon