Laboratorieverksemd. (Foto)

Laboratoriemedisin

Laboratoriemedisin i Helse Fonna har laboratorium ved sjukehusa i Haugesund, Odda og på Stord.

​For pasientar og blodgivarar

Blodprøvetaking

Velkommen til oss for blodprøvetaking. Vi gjer merksam på at det kan vere endring i opningstidene i sommarferie og ved høgtider. Vi ber om forståing for at nokre pasientar blir prioriterte for blodprøvetaking.

Haugesund

Opningstider: Måndag til fredag klokka 8.00-14.30. Torsdagar er det stengt frå klokka 10.45 til klokka 11.45.
Ver vennleg og trekk kølapp når du kjem.

Stord

Opningstider: Måndag til fredag klokka 8.00-14.30. Ver vennleg og trekk kølapp på venteplass for røntgen og laboratoriet.

Odda

Opningstider: Måndag til fredag klokka 9.00-14.00. Ring på ringeklokka når du kjem til oss.

Blodprøvetaking av barn

For barn kan det høyrast vondt og skummelt ut å ta blodprøve. Personell ved laboratoria vil gjere det dei kan for at prøvetakinga ikkje skal bli ei negativ oppleving. For at det ikkje skal vere vondt å ta prøve, kan de kjøpe bedøvingsplaster eller krem på apoteket på førehand, dette heiter EMLA. Det må settast på minst 1 time før og fjernast 10 minuttar før prøvetakinga. Barn får prioritert kø, men de bør vere førebudd på at det kan bli venting likevel.

Blodgivarar

Her er våre opningstider. Vil du melde deg som blodgivar, gå til www.giblod.no. Vil du vite meir om å vere blodgivar i Helse Fonna, sjå blodbanken sine sider.

Haugesund

Opningstider for blodgiving: Måndag til onsdag klokka 7.30-14.15, torsdag 7.30-16.30 og fredag 7.30-13.00. Du kan kontakte oss på telefon 52 73 22 81.

Stord

Opningstider for blodgiving: Måndag til fredag klokka 8.30-15.00. Du kan kontakte oss på telefon 53 49 10 90.

Odda

Opningstider for blodgiving: Måndag til fredag klokka 8.00-15.00. Du kan kontakte oss på telefon 91 24 59 96 eller 53 65 11 23.

Sauda

Kontakt oss på telefon 52 73 22 81.

 

For rekvirentar og helsepersonell

Laboratoriehandbok

I laboratoriehandboka finn du oversikt over alle analysene våre, nytt frå laboratoria og bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr. Du kan også gi oss tilbakemeldingar. Gå til laboratoriehandboka.

Laboratoria sine rekvisisjonar

Førehandsvisning av rekvisisjonar (ikkje til utskrift):

Bestill rekvisisjonar via laboratoriehandboka.

Prøveresultat, elektronisk svar og svartider

Laboratoriet sender prøvesvaret til rekvirenten som informerer pasienten om resultatet. Prøvesvar blir gitt skriftleg og/eller elektronisk.

Rekvirenten kan få råd og rettleiing om val og rekvirering av analyser/undersøkingar og tolking av prøvesvar.

For våre svartider, sjå eiga rutine i eHandbok.

Transportordningar til avdeling for laboratoriemedisin i Helse Fonna

Laboratoria ved Haugesund, Odda, og Stord sjukehus har ei fast ordning med henting av prøvar frå legekontor i distriktet. Hentinga skjer måndag til fredag etter bestemte ruter og tidspunkt. Prøvane blir transporterte ståande i kassettar i eigna transportbagar. Dette sikrar temperaturstabil og trygg transport til laboratoriet. Vi transporterer også brev mellom legekontora og sjukehuset.

 

Våre fagområde

Immunologi og transfusjonsmedisin
Medisinsk biokjemi
Medisinsk mikrobiologi
Patologi


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.