Laboratorieverksemd. (Foto)

Laboratoriemedisin

Laboratoriemedisin i Helse Fonna har laboratorium ved sjukehusa i Haugesund, Odda og på Stord.

Laboratorium for immunologi og transfusjonsmedisin og laboratorium for medisinsk biokjemi i Haugesund, samt laboratoria på Stord og i Odda har verksemd heile døgnet.

Laboratorium for medisinsk mikrobiologi og laboratorium for patologi har verksemd på dagtid.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.