HELSENORGE

Teofyllin utgår fra analyserepetoar i Helse Fonna

På grunn av veldig liten etterspørsel vil teofyllin utgå fra vårt analyserepetoar. 

Fra 4.12.2017 må prøvene sendes til Haukeland Universitetessykehus.