HELSENORGE

Rekvirering av ionisert kalsium i serum

Laboratorium for medisinsk biokjemi.

​For å ivareta pasientsikkerhet og sikre korrekte prøvesvar, ser vi oss nødt til å skjerpe våre rutiner for analysering av ionisert kalsium i serum. Ionisert kalsium i serum MÅ tas på eget glass. Dersom vi ikke mottatt eget glass til analysen Ionisert Kalsium, vil analysen bli besvart med «Utgår» fra 4.Juni 2018.