Laboratorium patologi

Arbeid ved laboratorium for patologi. (Foto)
 
Les meir om Laboratorium patologi

Laboratorium patologi

Labhandboka i Helse Fonna

Kva gjer vi?

Vi utfører diagnostikk av sjukdommar ved analyse av celle- og vevsprøvar. Ein stor del av arbeidet er kreftdiagnostikk.

Patologi handlar om sjukelege forandringar i celler og vev, der vi studerer årsakar til sjukdommane, utviklingsmekanismer og påverking av struktur og funksjon.


Ved mange sjukdommar er det karakteristiske forandringar i vevet, og undersøking av vevs- og celleprøver er ofte avgjerande for å kunne stille ein diagnose. 

Prøvesvar

Vi kan ikkje gi prøvesvar direkte til pasient. Svara skal gå via rekvirent.

Opningstider og kontaktinformasjon

Du finn oss på Haugesund sjukehus.

Åpningstider for levering av preparater og prøver:

Mandag til fredag: 08.00-14.30
Lørdag og søndag: stengt

Kontaktinformasjon

  • Funksjonsleder Bettina Wachholz: 52732245
  • Seksjonsoverlege Marius Bagdonas 52732238

Prøvetaking

Levering av preparater og prøver

Preparater kan leveres fra 08.00-14.30.

CITO-prøver bes levert umiddelbart etter prøvetaking.

  

Prøvesvar

Vi kan ikke gi prøvesvar direkte til pasient. Svar skal gå via rekvirent.


Histologiske undersøkelser

Fiksering: Bruk kun 10 % bufret formalin (= 4 % formaldehyd).

Mengde: 10 % vev, 90 % formalin.

Bruk stor nok forsendelsesemballasje. Ved småbiopsier: fyll glasset så ikke preparatet ligger langs kanten og tørker.

Preparater må legges på formalin så fort som mulig og innen 30 minutter.

Formalinfiksert materiale skal oppbevares i romtemperatur.

Preparatbeholder (ikke lokket) skal merkes med navn, fødselsdato og evt. nummerering.

Ved avtale kan enkelte operasjonspreparater mottas ufiksert, og da 15 minutter etter at de er tatt ut av pasienten.


Cytologiske undersøkelser

Prøveglasset/objektglass skal merkes med navn og fødselsnummer (11 siffer).


Prøveglass som er umerkede eller med ufullstendig ID, vurderes som uegnet. Prøver som skal til cytologisk undersøkelse må leveres snarest mulig til Seksjon for patologi, evt. settes i kjøleskap utenom åpningstider.

Rekvirering

Rekvirering av prøve gjøres ved utfylling av henholdsvis histologi- eller cytologiremisse. Vårt laboratorium har i dag ingen elektronisk rekvirering.

Interne rekvirenter bes om å benytte skjema for henholdsvis cytologi og histologi i DIPS.


Utfylt remisse må minimum inneholde

Rekvirent

  • Klinikk/legekontor/avdeling
  • Navn på lege og HPR-nummer

Pasient

  • Personnummer
  • Navn
  • Inneliggende eller poliklinisk


  • Type materiale/fikseringsmåte
  • Prøvetakingsdato og tidspunkt
  • Eventuelt: Tydelig merking av CITO/Pakkeforløp


Patologi-undersøkelser kan bestilles på papirskjema. Skjemaet leveres sammen med preparat til Patologisk Seksjon i underetasjen ved Haugesund sjukehus. Beskrivelse blir automatisk lagt i DIPS når DIPS er aktiv igjen.


Skjema for bestilling av patologiundersøkelser ved nedetid

Sendeprøver

Det sendes noen analyser til andre laboratorier (henvisningslaboratorier) for verifisering og utvidet diagnostisering. Dette gjelder blant annet molekylærpatologiske analyser, flowcytometri, spørsmål om lymfom, og prøver hvor pasienten blir behandlet på Haukeland universitetssykehus.

Kontakt

Besøkstider
måndag - fredag 8.00-14.30
Telefon
52732237
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Google maps)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52732000

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

Det er reserverte plassar blodgivarar, dialyse, behandlingshjelpemidler og enkelte øyeblikkeleg hjelp-plassar. Ta kontakt med aktuell avdeling for meir informasjon om dette.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.