Laboratorium patologi

Arbeid ved laboratorium for patologi. (Foto)
 
Les meir om Laboratorium patologi

Laboratorium patologi

Labhandboka i Helse Fonna

Kva gjer vi?

Vi utfører diagnostikk av sjukdommar ved analyse av celle- og vevsprøvar. Ein stor del av arbeidet er kreftdiagnostikk.

Patologi handlar om sjukelege forandringar i celler og vev, der vi studerer årsakar til sjukdommane, utviklingsmekanismer og påverking av struktur og funksjon.


Ved mange sjukdommar er det karakteristiske forandringar i vevet, og undersøking av vevs- og celleprøver er ofte avgjerande for å kunne stille ein diagnose. 

Prøvesvar

Svara på prøvar går frå oss og direkte til den som har bestilt prøven, som fastlege eller sjukehuslege. Vi kan dessverre ikkje opplyse om prøvesvar direkte til pasient. 

Opningstider og kontaktinformasjon

Du finn oss ved Haugesund sjukehus.

Åpningstider for levering av preparat og prøvar:

Måndag til fredag: 08.00-14.30
Laurdag og sundag: stengt

Kontaktinformasjon

  • Funksjonsleiar Bettina Wachholz: 52732245
  • Seksjonsoverlege Marius Bagdonas 52732238

Prøvetaking

Levering av preparat og prøvar

Preparat kan leverast frå kl. 08.00-14.30.

CITO-prøvar må leverast umiddelbart etter prøvetaking.

  

Prøvesvar

Svara på prøvar går frå oss og direkte til den som har bestilt prøven, som fastlege eller sjukehuslege. Vi kan dessverre ikkje opplyse om prøvesvar direkte til pasient.    


Histologiske undersøkingar

Fiksering: Bruk kun 10 % bufret formalin (= 4 % formaldehyd).

Mengde: 10 % vev, 90 % formalin.

Bruk stor nok forsendelsesemballasje. Ved småbiopsiar: fyll glasset så ikkje preparatet ligg langs kanten og tørkar.

Preparat må leggast på formalin så fort som mogleg og innan 30 minutt.

Formalinfiksert materiale skal oppbevarast i romtemperatur.

Preparatbeholdar (ikkje lokket) skal merkast med namn, fødselsdato og eventuelt nummerering.

Ved avtale kan enkelte operasjonspreparat mottas ufiksert, og då 15 minutt etter at dei er tatt ut av pasienten.


Cytologiske undersøkingar

Prøveglasset/objektglass skal merkast med namn og fødselsnummer (11 siffer). Prøveglass som er umerka eller med ufullstendig ID, blir vurdert som ueigna. Prøvar som skal til cytologisk undersøking må leverast snarast mogleg til Seksjon for patologi, eventuelt settast i kjøleskap utanom opningstidene.

Rekvirering

Rekvirering av prøve skjer ved utfylling av histologi- eller cytologiremisse. Vårt laboratorium har i dag ikkje elektronisk rekvirering.

Interne rekvirentar skal nytte skjema for høvesvis cytologi og histologi i DIPS.


Utfylt remisse må minimum innehalde

Rekvirent

  • Klinikk/legekontor/avdeling
  • Namn på lege og HPR-nummer

Pasient

  • Personnummer
  • Namn
  • Inneliggande eller poliklinisk


  • Type materiale/fikseringsmåte
  • Prøvetakingsdato og tidspunkt
  • Eventuelt: Tydeleg merking av CITO/Pakkeforløp


Patologi-undersøkingar kan bestillast på papirskjema. Skjemaet skal leverast saman med preparat til Patologisk seksjon i underetasjen ved Haugesund sjukehus. Beskrivelse blir automatisk lagt i DIPS når DIPS er aktiv igjen.


Skjema for bestilling av patologiundersøkelser ved nedetid

Sendeprøvar

Nokre analysar blir sendt til andre laboratorier (henvisningslaboratorier) for verifisering og utvida diagnostisering. Dette gjeld mellom anna molekylærpatologiske analysar, flowcytometri, spørsmål om lymfom, og prøvar der pasienten blir behandla ved Haukeland universitetssykehus.

Kontaktinformasjon

Besøkstider
måndag - fredag 8.00-14.30
Telefon
52 73 22 37
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?