Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp psykisk helse og rus skal styrke det heilskaplege behandlingstilbodet til pasientar med psykisk helse- og rusmiddelproblem.

​Å vere ein del av eit pakkeforløp vil seie at du som pasient får eit utgreiings- og behandlingsforløp som er heilskapleg og utan unødig ventetid. Pakkeforløp inneber at du som pasient skal få vite kva som skal skje, når det skal skje og kven som har ansvaret.

Informasjon til deg som er pasient eller pårørande

Kva betyr pakkeforløpa for deg som pasient eller pårørande - informasjon på helsenorge.noInnføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus - informasjon frå Helsedirektoratet

Pakkeforløp

Pakkeforløp rus:
Haugaland DPS
Stord DPS
Karmøy DPS
Folgefonn DPS
Spesialisert behandling, Haugesund

Psykiske lidelser hos voksne
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.