Psykisk helse hos barn og unge - pakkeforløp

Behandlingsprogram

Pakkeforløp for psykiske lidelser, barn og unge, skal bidra til at du får helhetlig hjelp uten at du må vente unødig. I pakkeforløpet legges det til rette for at du skal få være med å bestemme i avgjørelser om din behandling, og for at behandlingen skal vurderes underveis.

Les mer om Psykisk helsehjelp for barn og unge
Informasjon fra helsenorge.no

Psykisk helsehjelp for barn og unge

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir bedre. Ta kontakt med kommunen, skolehelsetjenesten eller fastlegen din. De kan hjelpe deg.

Kommunen din vil kunne gi mer utfyllende informasjon om hjelpetilbudet for barn og unge innen psykisk helsearbeid der du bor. Sjekk kommunens hjemmeside.

Psykisk helsehjelp i skolehelsetjenesten

Helsesykepleieren, eller skolelegen, vil snakke med deg, og undersøke deg, for å finne ut mer om dine psykiske plager. Deretter vil de snakke med deg om hva som skal gjøres videre.

Helsesykepleieren på skolen du går på kan også i noen tilfeller kontakte skolelegen eller fastlegen din, som kan hjelpe deg videre både gjennom samtalebehandling og medisiner.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et eget tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjeneste. Tilbudet er gratis.

Her kan du få veiledning om psykiske og sosiale problemer, spiseforstyrrelser, rus eller andre problemer som påvirker helsen din.

Les mer om Psykisk helsehjelp for barn og unge (helsenorge.no)