HELSENORGE

BUP Stord

BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) på Stord gir eit spesialisert helsetilbod til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringar og deira pårørande. Tilbodet består av utgreiing, behandling og saman med kommunale instansar forebyggje utvikling av psykiske lidingar hos barn og unge. Våre ansatte har ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn og gir tilbod ut i frå tverrfagleg teamarbeid.

BUP Stord er og godkjent som utdanningsinstitusjon. Flere faggrupper blir utdanna til spesialistar i sine fagområder.

Fann du det du leita etter?