Barn og unges helseteneste

Eit kart over tenestene for barn og unge


I prosjekt Barn og unges helseteneste har brukarar, kommunale tenester og spesialisthelsetenesta samarbeida om å utvikle samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpa fungerar som eit kart over tenestene og gir oversikt over dei ulike tenestene si rolle og ansvarsområde. Forløpa er først og fremst laga for fagfolk i tenestene, men informasjonen er tilgjengeleg for alle. Det finst eigen informasjon for barn, unge og føresette.

Autismespekterforstyrring hos barn og unge

Bekymring for barn 0-3 år

Bekymring og angst hos barn og unge

Oppmerksomhetsvanskar og uro hos barn og unge

Spisevanskar og spiseforstyrring hos barn og unge

Tristhet og depresjonsplager hos barn og unge

Vold, overgrep og omsorgssvikt hos barn og unge

Fann du det du leita etter?