HELSENORGE
Eit kart over tenestene for barn og unge

Barn og unges helseteneste

Verktøyet du finn her består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og gir oversikt over dei ulike tenestene si rolle og ansvarsområde. 


Verktøyet er først og fremst laga for fagfolk for at dei skal klare å gi barn og unge eit samahengande hjelpetilbod. Det finnes også eigen informasjon for barn, unge og føresette om kor dei kan få hjelp.

Angstplager Autismespekterforstyrring Bekymring for barn 0-3 årVanskar med merksemd og uroSpisevanskar og spiseforstyrringarDepresjonsplager og triste følelsarVald, overgrep og omsorgssvikt
Fann du det du leita etter?