Barn og unges helseteneste

Eit kart over tenestene for barn og unge


Verktøyet du finn her består av 7 samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og gir oversikt over dei ulike tenestene si rolle og ansvarsområde. 

Verktøyet er først og fremst laga for fagfolk for at dei skal klare å gi barn og unge eit samahengande hjelpetilbod. Det finnes og eigen informasjon for barn, unge og føresette om kor dei kan få hjelp.

Autismespekterforstyrring

Bekymring for barn 0-3 år

Angstplager

Oppmerksomhetsvanskar og uro

Spisevanskar og spiseforstyrring

Tristhet og depresjonsplager

Vold, overgrep og omsorgssvikt

Fann du det du leita etter?