HELSENORGE

Avdeling psykisk helsevern Haugesund

Spesialisert behandling innan psykisk helsevern held til ved Haugesund sjukehus. Seksjonen utgjer saman med Valen sjukehus det spesialiserte sjukehustilbodet innan psykisk helsevern for den vaksne befolkninga i vår region.

Fann du det du leita etter?