HELSENORGE

Psykisk helsevern for utviklingshemmede

Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede (PPU) er et spesialteam for utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne med utviklingshemming eller omfattende generelle lærevansker. PPU har også en funksjon for personer med autismespektrumlidelse. PPU har som primær arbeidsoppgave å gi en helhetlig utredning, og behandling, av psykiske lidelser ved disse diagnosegruppene. 

Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede er et ambulerende team, det betyr at vi i tillegg til ordinær poliklinisk kontakt yter tjenester/behandling der pasienten bor. PPU sitt tilbud gjelder for hele Helse Fonna sitt opptaksområde.


Fann du det du leita etter?