HELSENORGE

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge skal få eit enno betre tilbod i Helse Fonna, anten dei er sjuke sjølv, eller har sjukdom i nær familie.

Ungdomsrådet 2022. (Fotomontasje) 

​Ungdomsrådet i Helse Fonna blei etablert i april 2017 og har medlemmar  i alderen 12 til 25 år frå regionen vår. Vi har erfaring som ung pasient eller pårørande, både innan somatikk og psykisk helsevern. Vi brukar våre erfaringar når vi gir innspel til kva som er viktig for ungdom i møte med helsetenesta.

Desse er med​​ i Helse F​onna sitt ungdomsråd


 • Emma Sofie Lae-Pedersen (leiar)
 • Siv Emberland (nestleiar)
 • Elise Fredriksen
 • Anders O. Kannelønning
 • Malene Breivik
 • Jonas Storesund
 • Elina Haavik Dale
 • Vebjørn Engedal
 • Magnus Helgesen Tofte
 • Jonar Freim​
 • Elisabeth Kvinnsland 

Koordina​​torar​​​

Har du spørsmål? Kontakt ein av koordinatorane.

For deg som er med i Ungdomsrådet

Ungdomsrådet Helse Fonna - honorarskje​ma.docx

Dokument

Årleg melding 2021

 

 ​Fann du det du leita etter?