Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge skal få eit enno betre tilbod i Helse Fonna, anten dei er sjuke sjølv, eller har sjukdom i nær familie.

Foto av ungdomsrådet i Helse Fonna
Ungdomsrådet saman med koordinatorar.

Ungdomsrådet i Helse Fonna ble etablert i april 2017 og har medlemmar  i alderen 12 til 25 år frå regionen vår.

Dei har erfaring som ung pasient eller pårørande, både innan somatikk og psykisk helsevern.

Deira erfaringar kan gi innspel til kva som er viktig for ungdom i møte med helsetenesta.

Desse er med i Helse Fonna sitt ungdomsråd

  • Solveig Eline Mathiassen (leiar)
  • Emily Hunter (nestleiar)
  • Elise Fredriksen
  • Siv Emberland
  • Madeleine Hjelmevoll
  • Magnus Tofte
  • Anders O. Kannelønning
  • Emma Sofie Lae-Pedersen

Koordinatorar

  • Sølvi Heimestøl
  • Emy Kirkhus Dale

Kontakt oss

Sølvi Heimestøl: solvi.heimestol@helse-fonna.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.