Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge skal få eit enno betre tilbod i Helse Fonna, anten dei er sjuke sjølv, eller har sjukdom i nær familie.

Ungdomsrådet 2021. (Fotomontasje)Ungdomsrådet i Helse Fonna blei etablert i april 2017 og har medlemmar  i alderen 12 til 25 år frå regionen vår. Vi har erfaring som ung pasient eller pårørande, både innan somatikk og psykisk helsevern. Vi brukar våre erfaringar når vi gir innspel til kva som er viktig for ungdom i møte med helsetenesta.

Desse er med i Helse Fonna sitt ungdomsråd


 • Emily Hunter (leiar )
 • Siv Emberland (nestleiar)
 • Elise Fredriksen
 • Madeleine Hjelmevoll
 • Anders O. Kannelønning
 • Emma Sofie Lae-Pedersen
 • Malene Breivik
 • Lina Nygaard
 • Jonas Storesund
 • Elina Haavik Dale
 • Jonar Freim


Koordinatorar

 • Sølvi Heimestøl
 • Cathrine Kvamsø Olsen

Kontakt oss

Sølvi Heimestøl: solvi.heimestol@helse-fonna.no

Cathrine Kvamsø Olsen: cathrine.kvamso.olsen@helse-fonna.no

 

 

Fann du det du leita etter?