Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge skal få eit enno betre tilbod i Helse Fonna, anten dei er sjuke sjølv, eller har sjukdom i nær familie.

Ungdomsrådet. (Foto)

Ungdomsrådet i Helse Fonna blei etablert i april 2017 og har medlemmar  i alderen 12 til 25 år frå regionen vår. Vi har erfaring som ung pasient eller pårørande, både innan somatikk og psykisk helsevern. Vi brukar våre erfaringar når vi gir innspel til kva som er viktig for ungdom i møte med helsetenesta.

Vil du vere med i Ungdomsrådet?

Vi treng dine tankar og idear om kva som er viktig for barn og unge. No ser vi etter to nye medlemer til Ungdomsrådet. Du er mellom 12 og 23 år og har anten erfaring som sjuk eller som nær pårørande til nokon som er eller har vore sjuke. Du må ha lyst til å bruke dine erfaringar til å gjere Helse Fonna enno betre for barn og unge.

Send ein e-post til koordinator for Ungdomsrådet Sølvi Heimestøl, der du fortel kort om deg sjølv og kvifor du vil vere med. Hugs å ta med namn, alder og telefonnummer. Søk innan 1. juni 2019.

Desse er med i Helse Fonna sitt ungdomsråd

  • Solveig Eline Mathiassen (leiar)
  • Emily Hunter (nestleiar)
  • Elise Fredriksen
  • Siv Emberland
  • Madeleine Hjelmevoll
  • Magnus Tofte
  • Anders O. Kannelønning
  • Emma Sofie Lae-Pedersen

Koordinatorar

  • Sølvi Heimestøl
  • Emy Kirkhus Dale

Kontakt oss

Sølvi Heimestøl: solvi.heimestol@helse-fonna.no

 

 
Fann du det du leita etter?