Nasjonal dugnad for auka kunnskap om hjerneslag

Fredag 28. oktober lanserer Helsedirektoratet ein nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Kampanjen er utvikla saman med blant andre Helse Vest, brukarorganisasjonane og sentrale fagmiljø.

​Målet med kampanjen er at fleire får behandling i tide og overlever med god livskvalitet. Kunnskapen om symptom på hjerneslag skal byggast opp og terskelen for å ringje 113 ved mistanke om hjerneslag skal senkast.

Hovudbodskapane er enkle:

  • Er det plutseleg vanskeleg å prate, smile eller løfte armane kan det vere hjerneslag.
  • Ring 113, kvart sekund tel.

For å få mest mogleg ut av det nasjonale løftet treng vi di hjelp. Vi håper du kan bidra med å spreie bodskapen i kampanjeperioden. Med god informasjon kan vi gjere ein forskjell. Kjenner du til symptoma, kan du redde liv.

Til helsedirektoratet.no seier direktør Bjørn Guldvog:

"Alle kan havne i en situasjon hvor det er avgjørende å kjenne igjen symptomene på hjerneslag.  Om noen plutselig får problemer med å prate tydelig, smile eller løfte hendene over hodet, må du ringe 113 så fort som mulig".

Helsedirektoratet meiner det er grunn til å tru at mange ventar med å ringe 113 fordi dei er usikre om symptoma er alvorlege nok eller dei er redde for å vere til bry.

"Hvert sekund teller ved hjerneslag. Ikke vær redd for å ringe 113 om du er i tvil – det er deres jobb å vurdere slike henvendelser. Ring heller 113 en gang for mye enn for lite" sier Guldvog.