HELSENORGE

Helse Fonna går ned til grøn beredskap

Situasjonen har betra seg, og Helse Fonna går difor frå gul til grøn beredskap.

Etter fleire veker med svært høgt belegg og mange korridorpasientar er situasjonen på sjukehusa i Helse Fonna no meir stabil.

– Presset i akuttmottaka og på sengepostane er mindre, og sjølv om det framleis er mange pasientar innlagt, så er det ikkje så stort overbelegg lenger. Totalt sett har vi betre kontroll, og går difor ned eit beredskapsnivå. Men beredskapsleiinga følgjer nøye med situasjonen dag for dag og vurderer kva beredskap vi skal ha, seier administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna. Han registrerer at tiltaka har hatt god effekt. 

Måndag morgon var talet på utskrivingsklare pasientar sju. Det er det lågaste talet sidan før jul.

– God og tett dialog med kommunane har hjelpt, og dei har teke imot mange utskrivingsklare pasientar. Vi håpar no å komme i gang att med fleire operasjonar og planlagt aktivitet, seier Klausen.​

Akuttmottak nybygg - august-2021 - foto Eirik Dankel_4.jpg