Hels på ungdomsrådet vårt

Første torsdag i april hadde ungdomsrådet i Helse Fonna si første samling. Det var ei positiv oppleving.
 

Ungdomsrådet i Helse Fonna. (Foto)

Ungdomsrådet i Helse Fonna. Frå venstre: Elise Fredriksen, Silje Røyrvik Helgesen, Solveig Eline Mathiassen, Sølvi Heimestøl (koordinator), Siv Emberland, Emely Hunter, Marius Gravdal, Madeleine Hjelmervoll, Gjertrud Vorre Andreassen (koordinator), Magnus Tofte, Anders O. Kannelønning og Ellen Andreassen (koordinator).

– Så fint at vi endelig er i gang, gøy med så mange, var første reaksjonen til Elise Fredriksen. Ho er ein av ni medlemmar og har i tillegg vore med i planlegginga av ungdomsrådet.

Felles for dei engasjerte, og kanskje, i alle fall den ettermiddagen, litt spente ungdommane i alderen 15-21 år, er erfaring med eigen sjukdom eller det å vere pårørande til sjuke foreldre eller søsken.

Allereie frå starten har gruppa mange tankar om kva ungdomsrådet kan bidra med:

  • Vi ønskjer å vere eit forbilde for andre ungdommar som har utfordringar

  • Gjere ein forskjell

  • Gjere sjukehus mindre skremmande

  • Seie frå om kva som bør endrast i møtet med ungdom

  • Gi råd til legar og helsepersonell og halde foredrag der det trengs

Også for koordinatorane var dette ein litt spesiell torsdagsettermiddag.

– Fint å endeleg møte ungdommane, verkeleg ein flott gjeng med viktig erfaring, seier Sølvi Heimestøl, ein av tre koordinatorar.

– Eg er imponert over kor reflektert og klare dei er for oppdraget, og ser fram til å samarbeide med denne gjengen.

Ungdomsrådet i Helse Fonna. (Foto)

Ta kontakt

Har du oppgåver eller oppdrag, eller treng innspel frå ungdomsrådet? Ta kontakt med Sølvi Heimestøl.

FAKTA Ungdomsrådet

  • Helse Fonna ønskjer å gjere BUP, DPS og sjukehusa våre til ein betre stad for ungdom. For å lukkast med det er det viktig å høyre frå  ungdom som har erfaring med helsetenesta.

  • Ungdomsrådet i Helse Fonna har ni medlemmar, der alle har erfaring frå sjukehus, som pasient eller pårørande. Det er i tillegg tre koordinatorar.

  • Kontaktperson ungdomsrådet: Sølvi Heimestøl.

Ungdomsrådet i Helse Fonna. (Foto)