HELSENORGE
Sjukepleiarar som går i ein gang. (Foto)

Jobb i Helse Fonna

I Helse Fonna blir du ein del av eit stort kollegium med omlag 4000 medarbeidarar. Vi ser etter deg som har den rette kompetansen og som ønskjer å jobbe i helsesektoren.

Folk som arbeider i Helse Fonna. (Fotomontasje)
Flesteparten av medarbeidarane i Helse Fonna har helsefagleg utdanning og arbeider til dømes som sjukepleiarar og legar. I eit stort føretak har vi også bruk for personar med anna type kompetanse.
Vi held til i Haugesund, Odda og Kvinnherad, og på øyene Stord og Karmøy. Noko som gjer at du som tilsett i Helse Fonna kan arbeide i store delar av Nord-Rogaland, Sunnhordland og Hardanger.
Fann du det du leita etter?