HELSENORGE

Likestillingsrapport

Helse Fonna har som mål å fremme likestilling og hindre diskriminering. Føretaket skal så langt som mulig speile mangfaldet i befolkninga. Føretaket integrerer dette i strategisk arbeid, utviklingsarbeid og i lønns- og personalpolitikken.

Fann du det du leita etter?