Autismespekterforstyrring hos barn og ungdom

Behandlingsprogram

Autismespekteret omfattar fleire ulike diagnosar. Dei vanlegaste er barneautisme, asperger syndrom og atypisk autisme.