HELSENORGE

Abort - planlagt abort

Du har lovfesta rett til sjølvbestemt abort innan utgangen av den tolvte svangerskapsveka. Dersom du er kome lengre i svangerskapet, må du søke abortnemnda om å få ta abort.