Besøkstider

Det er ulike besøkstider på sjukehusa i Helse Fonna. Sjå når besøkstida er for ditt sjukehus.

Haugesund sjukehus

  • Måndag-sundag: 17.00-18.30
Ta kontakt med avdelinga dersom du har spørsmål om besøk. 

Føde og barsel har eigne retningsliner for besøk

  • Barnefar: 9-13 og 16-21
  • Barnets søsken og besteforeldre: 17-18
Andre besøkande er av omsyn til mor og barn, ikkje tillate i avdelinga. 

Kviletid for mor og barn: 13.00-16.00. Vi tar ikkje i mot besøk i kviletida.

Stord sjukehus

  • Måndag-sundag: 15.30-18.30
Ta kontakt med avdelinga dersom du har spørsmål om besøk. 

Føde og barsel har eigne retningsliner for besøk

  • Måndag-sundag16.30-17.30. 
  • Pappavisitt: 18.00-20.00.
Kviletid for mor og barn: 13.00-15.00. Vi tar ikkje i mot besøk i kviletida.

Av omsyn til mor og barn tillet vi fire besøkande om gongen.

Odda sjukehus

  • Måndag-sundag: 16.30-18.30
Ta kontakt med avdelinga dersom du har spørsmål om besøk. Føde og barsel har eigne retningsliner for besøk.

Valen sjukehus

Besøk kan avtalast med avdelinga.

Kontakt oss

Telefon: 53 46 64 00, måndag-fredag 7.30-15.00. Resten av døgnet og helg blir du satt over til sentralbord ved Haugesund sjukehus.
Fann du det du leita etter?