Besøkstider

Helse Fonna har innført ei rekke tiltak knytt til koronasituasjonen. Desse endrer seg noko etterkvart som situasjonen endrar seg. Les kva som gjeld no.

​Ordinær besøkstid er mellom klokka 17.00 og 18.30 alle dagar

Dette er dei same tidene som før pandemien. ​Besøk skal gjennomførast i tråd med dei generelle nasjonale smittevernråd (fhi.no). Men det er likevel ikkje fritt fram.

Adgangskontroll

Det er ikkje lenger like streng adgangskontroll, men det vil framleis vere vurderingar av kor mange som kan komme på besøk, ut frå fasilitetar på avdelingar, til dømes om det er fleirsengsrom eller einerom.

Reglar for besøk

  • ​Vi oppmodar om at kvar pasient får besøk av få personar per dag
  • Besøket bør avgrensast til éin time, og vi ser gjerne at det er dei same personane som kjem på besøk over tid
  • Det blir lagt til rette for at pasientar kan ha med pårørande eller ledsager under poliklinisk konsultasjon ved behov
  • Pårørande og besøkjande som har luftvegssymptom eller andre symptom på covid-19, eller er i karantene, skal ikkje komme på besøk. Unntak kan vurderast ved enkelte høve, som til dømes kritisk sjukdom. må du ta kontakt med avdelinga for å gjere avtale
  • Besøk må gjennomførast i tråd med nasjonale smittevernråd, herunder generelle råd for handhygiene og avstand til tilsette og andre pasientar
  • Besøkjande vil bli bedne om å registrere seg i resepsjonen med namn, telefonnummer og kva avdeling dei skal besøkje. Dette av omsyn til eventuell smittesporing.
  • Du treng ikkje bruke munnbind så lenge ein klarar å halde minst éin meter avstand til andre

​​Besøk v​ed føde​​/barsel

  • Frisk partner kan vere med under heile fødselen og på keisarsnitt
  • Det er ikkje tillete med besøk av andre, heller ikkje søsken
  • Frisk partner kan vere med på alle polikliniske konsultasjonar​

så​ eigne retningslinjer


Fann du det du leita etter?