Besøkstider

​Ordinær besøkstid er mellom klokka 17.00 og 18.30 alle dagar.


Du bør helst komme i visittida. Anna besøk må skje etter avtale med avdelinga.

  • ​​​​Besøkande/ledsagar, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakt (hustandsmedlemer eller tilsvarande nære) eller er i innreisekarantene bør som hovudregel ikkje kome på besøk. Individuelle vurderingar kan gjerast. Besøk må då avtalast med avdelinga på førehand, og den besøkande bør ha negativ koronatest og bruke munnbind.
  • Besøkande/ledsagar, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som øvrige nærkontaktar bør bruke munnbind når dei kjem på besøk. Besøk må avtalast med avdelinga på førehand.

Sjå også gjeldande nasjonale råd for besøkande til institusjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider
​​

Besøk v​ed føde​​/barsel

Blomar

Det er lov med blomar til pasientar ved føden og dei kirurgiske sengepostane, men ikkje ved medisinske sengepostar.
Fann du det du leita etter?