Besøkstider

Det er ulike besøkstider på sjukehusa i Helse Fonna. Sjå når besøkstida er for ditt sjukehus.

Haugesund sjukehus

  • Måndag-sundag: 17.00-18.30
Ta kontakt med avdelinga dersom du har spørsmål om besøk. 

Føde og barsel har eigne retningsliner for besøk

  • Barnefar: 9-13 og 16-21
  • Barnets søsken og besteforeldre: 17-18
Andre besøkande er av omsyn til mor og barn, ikkje tillate i avdelinga. 

Kviletid for mor og barn: 13.00-16.00. Vi tar ikkje i mot besøk i kviletida.

Stord sjukehus

  • Måndag-sundag: 15.30-18.30
Ta kontakt med avdelinga dersom du har spørsmål om besøk. 

Føde og barsel har eigne retningsliner for besøk

  • Måndag-sundag16.30-17.30. 
  • Pappavisitt: 18.00-20.00.
Kviletid for mor og barn: 13.00-15.00. Vi tar ikkje i mot besøk i kviletida.

Av omsyn til mor og barn tillet vi fire besøkande om gongen.

Odda sjukehus

  • Måndag-sundag: 16.30-18.30
Ta kontakt med avdelinga dersom du har spørsmål om besøk. Føde og barsel har eigne retningsliner for besøk.

Valen sjukehus

Besøk kan avtalast med avdelinga.

Kontakt oss

Telefon: 53 46 64 00, måndag-fredag 7.30-15.00. Resten av døgnet og helg blir du satt over til sentralbord ved Haugesund sjukehus.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.