HELSENORGE

Habilitering

Habilitering for barn og unge (HABU) skal ivareta tverrfagleg utredning/diagnostisering og funksjonskartlegging av barn og unge med medfødt eller tidleg oppstått funksjonsnedsetting. Det overordna målet med habilitering er at den funksjonshemma skal oppnå deltaking i samfunnet ut frå eigne føresetnader og behov. 

​Her finn du informasjon om Habilitering si rolle innan forløpa for barn og unge med psykiske helseplager. 

Autismesp​ekterforstyrring hos barn og unge​

Fann du det du leita etter?