HELSENORGE

Avvik

Avvikssystemet mellom Helse Fonna HF og samarbeidskommunane blir nytta til å melde frå om uønskte hendingar i samhandlinga. Det skal bli meldt frå om avvik frå samarbeidsavtalen om inn- og utskrivingsklare pasientar.

Fann du det du leita etter?