Gynekologisk og obstetrisk poliklinikk, Stord

Vi tilbyr utgreiing, behandling og kontrollar ved sjukdommar og plager i underlivet, samt problem knytt til fruktbarheit og det å få barn.  Obstetrikk er fagområdet fødselshjelp og vi tilbyr utgreiing, oppfølging og kontroll i svangerskapet.

Les meir om Gynekologisk og obstetrisk poliklinikk, Stord

Gynekologisk og obstetrisk poliklinikk, Stord

Våre vanlegaste undersøkingar/behandlingar

 • Ultralyd av gravide
 • Rutineultralyd av gravide
 • Planlagt abort
  Spontanabort
 • Blødningsforstyrringar
 • Infeksjonar
 • Infertilitet
 • Mistanke om kreft i underlivet (Pasientar som treng behandling for gynekologisk kreft blir vist til Haugesund sjukehus eller Haukeland universitetssjukehus. Du kan lese om pakkeforløp ved kreft på helsenorge.no)
 • Muskelknutar i livmor
 • Prevensjonsproblem
 • Smerteproblematikk
 • Ønske om sterilisering
 • Urinlekkasje
 • Vaginalt framfall

Korleis kan eg få time?

Du må ha tilvising frå fastlege, helsestasjon eller annan legespesialist for å få time hos oss. Når vi har mottatt tilvisinga, vil vi sende deg brev med time for vurdering på poliklinikken. 


Har du fått time til poliklinikken?

Vi ønsker at du tar med deg all relevant informasjon du har om tilstanden din. Det kan vere skriv frå andre legar eller andre du har vore i kontakt med i samband med tilstanden din, oversikt over medisinar du bruker, tidlegare behandling og eventuelt andre helseproblem som kan ha ein samanheng med dei problema du har no.


Eit godt råd er å skrive ned kva du ønsker å fortelje eller spørje legen eller sjukepleiaren om. Det kan ofte vere lett å gløyme ting du har tenkt på i forkant av avtalen. Ta derfor gjerne med deg ein lapp der du har skrive det ned.


Skal du til leggast inn for operasjon hos oss?


Du kjem til avdelinga klokka 11.00 dagen før operasjon (fredag dersom du skal opererast måndag). Då vil vi gå gjennom følgjande med deg:


 • Blodprøvar
 • Jordmor tar imot deg og gjer undersøkingar som blodtrykk, puls, EKG (dersom du er over 60 år) og urinprøve.
 • Jordmor tilviser deg til fysioterapeut ved behov
 • LIS 1-lege (turnuslege) tar imot deg og vurderer din fysiske status
 • Ein anestesilege kjem og snakkar med deg om type smertelindring under operasjonen
 • Eventuelt samtale med gynekolog og undersøking.

Kor lenge du må ligge på avdelinga, kjem an på kva slags type operasjon du skal gjennom, og kva som må bli tatt omsyn til etter operasjonen. Dersom du vil ha behov for sjukemelding kan du ta dette opp med legen. I nokre tilfeller kan det bli aktuelt å bli henta av ledsager. Dette kjem an på type operasjon.

Skal du til operasjon med heimreise same dag?

Vi tar imot pasientar som skal til dagkirurgiske inngrep. Her utfører vi mindre gynekologiske inngrep som for eksempel urininkontinens, sterilisering og undersøking i narkose. Då kjem du om morgonen, blir tatt imot av jordmor, får ei seng og sjukehusklede. I innkallingsbrevet står det kva du må gjere på førehand. Du får snakke med anestesilege om morgonen om kva type smertelindring som er aktuelt for deg. Dersom du har andre sjukdommar, som for eksempel diabetes eller hjartesjukdommar, vil ikkje operasjonen bli utført som dagkirurgi, men som inneliggjande pasient.


Brukarorganisasjonar

Gynkreftforeningen

Kreftforeningen

Informasjon om prevensjon

Amathea - råd og rettleiing for uplanlagte gravide

Ønskebarn - interesseorganisasjon for ufrivillig barnlauseKontaktinformasjon

måndag - fredag 07.30-15.30
Stord sjukehus
Besøksadresse
Tysevegen 64, 5416 Stord(Kart)
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Ta kontakt med avdelinga dersom du har spørsmål om besøk. Føde og barsel har eigne retningsliner for besøk.
Telefon
53 49 10 00
måndag - fredag 8.00-15.30
Telefontidene gjeld sentralbordet.

Transport

​Kystbussen har terminal i Leirvik sentrum, sjå www.kystbussen.no for ruteinformasjon. Herfrå går det lokalbuss til sjukehuset og DPS-et. Meir informasjon om rutetider for lokalbuss finn du på www.skyss.no. OBS: Ved søk i reiseplanleggaren må du skrive «Fylkessjukehuset» dersom du skal til/frå Stord sjukehus eller Stord DPS, då dette er Skyss sitt haldeplassnamn for dette busstoppet.

Praktisk informasjon

Apotek

​Det er ikkje publikumsapotek på sjukehuset, men det er fleire apotek i og rundt Leirvik sentrum.

Besøkstider Stord sjukehus

Måndag-sundag: 16.00-17.30

Grunna koronasituasjonen er det eigne retningslinjer for besøk.

Oppdatert informasjon finn du på sida om besøkstider

Butikk

​Nærmaste daglegvare er Spar Ådland, Olvikvegen 52, 5416 Stord. 1.5 km med bil, 500 m til fots på gangsti bak ambulansestasjonen.

Finne fram på Stord sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine

​Publikumskantine finn du i underetasjen.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 11.00-14.00.
Stengt i helger og heilagdagar.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Nærmaste minibank Stord sjukehus: Sparebanken Vest, Leirvik sentrum.

Parkering

​Parkeringsplass for pasientar og besøkande ligg like utanfor sjukehuset, det er kort avstand for gåande. Parkering mot avgift, sjå oppslag ved parkeringsautomat.

Det er mogleg å køyre heilt fram til hovudinngangen for å sleppe av passasjerar ved behov. For fødande er det mogleg å bli køyrt til fødeavdelinga sin inngang bak sjukehuset.

Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Abort - planlagt aborthttps://helse-fonna.no/behandlinger/abort-planlagt-abortAbort - planlagt abortAAbort - planlagt abortAbort - planlagt abortAbort - planlagt abortAbort - planlagt abort

Fann du det du leita etter?