Folgefonn DPS

Folgefonn DPS er eit tilbod for vaksne. Vi har poliklinikk både i Odda og på Valen

Hovudoppgåvene våre er vurdering, diagnostisering, behandling og rehabilitering av menneske med ulike psykiske lidingar, inkludert rusproblem.

Les meir om Folgefonn DPS

Folgefonn DPS

Pålogging pasientar - CheckwareBrukerveiledning Checkware

Til deg som er pårørande

Vi er på Valen og i Odda, og gir eit allmennpsykiatrisk tilbod til befolkninga over 18 år i opptaksområdet Kvinnherad, Odda, Jondal, Ullensvang og Eidfjord.

Opphaldets varigheit er avhengig av problemstilling og hjelpebehov.

Ofte skjer ei innlegging etter ein periode som kan ha vore utfordrande for pasienten. Du som står pasienten nær kan òg ha hatt det vanskeleg medan dette har foregått. No som pasienten er innlagt hos oss ynskjer vi å formidle at vi skal gjere det vi kan for å ivareta pasienten på ein god måte. Somme tider kan det væra aktuelt med samtalar mellom behandlingspersonalet og deg som pårørande.

Vær merksam på at det ikkje er alle som ynskjer at vi skal snakke med deira pårørande medan dei er i behandling, men vi ynskjer samstundes og legga til rette for at du som pårørande skal kunna føla deg ivareteken. Ta kontakt for ytterlegare informasjon om korleis vi kan bistå.

Familie og vener er velkomne på besøk, men dette bør avtalast på førehand. Det er eigne besøksrom og ei familiestove ein kan nytte til dette. Besøk bør i all

hovudsak leggast til etter klokka 15.00.

Behandlingen består av utredning, fysisk aktivitet, miljøterapi, medisinar, samtaleterapi, nettverksarbeid og anna tilrettelagt aktivitet. Dette vert individuelt tilpassa saman med pasienten.

Kontakt oss

Team allmenn

  • Direktetelefon: 53 46 64 81
  • Pasienttelefon: 53 46 64 95

Team psykose

  • Direktetelefon: 53 46 64 75
  • Pasienttelefon: 53 46 64 94

Kontaktinformasjon

Folgefonn DPS
Besøksadresse
Sjukehusvegen 8(Kart)
5750 Odda
Telefon
53 65 10 50

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.