HELSENORGE

Dialyse Stord

Vi har tilbod om hemodialyse (HD og HDF) til pasientar med akutt og kronisk nyresvikt og har ope måndag, onsdag og fredag. Vi har seks behandlingsplassar og rundt 1500 behandlingar årleg. To nefrologar har ansvar for dialysebehandlinga.

Fann du det du leita etter?