HELSENORGE

Dialyse Odda

Dialyseeininga ved Odda sjukehus tilbyr hemodialyse (HD og HDF) til pasientar med kronisk nyresvikt. Det er seks behandlingsplassar, og me har ope dagtid mandag, onsdag og fredag. Nyrelegane ved Haugesund sjukehus har fagansvaret for avdelinga og er på avdelinga kvar fjortande dag.

Fann du det du leita etter?