HELSENORGE

Dialyse Haugesund

Vi tilbyr hemodialyse til pasientar med akutt og kronisk nyresvikt. Vi utfører også plasmaferesebehandling og LDL-aferesebehandling. Hos oss jobbar tolv sjukepleiarar og tre nyrelegar. Vi har seksten behandlingsplassar. Pårørande kan besøke pasientar til behandling etter avtale med oss på avdelinga.

Fann du det du leita etter?