Blodbanken Stord

Sidan vi ofte treng blod i behandlinga av pasientar, er vi avhengige av dei som donerer blod til oss. Dersom du lurer på om du kan bli blodgivar, så er du velkomen til å ta kontakt med oss, eller sjå www.giblod.no.

Kontakt

Telefon
53 49 10 90
måndag08.00-15.00
tysdag08.00-15.00
onsdag08.00-15.00
torsdag08.00-15.00
fredag08.00-15.00

Stord sjukehus

Besøksadresse
Tysevegen 64, 5416 Stord(Google maps)
Besøkstider
måndag15.30-18.30
tysdag15.30-18.30
onsdag15.30-18.30
torsdag15.30-18.30
fredag15.30-18.30
laurdag15.30-18.30
sundag15.30-18.30
Ta kontakt med avdelinga dersom du har spørsmål om besøk. Føde og barsel har eigne retningsliner for besøk.
Telefon
53 49 10 00
måndag8.00-15.30
tysdag8.00-15.30
onsdag8.00-15.30
torsdag8.00-15.30
fredag8.00-15.30
Telefontidene gjeld sentralbordet.