HELSENORGE

Søkeresultat

 

 

Informasjonskapslar12338217.08.2020 07:10:0417.08.2020 07:10:04Dette nettstedet benytter informasjonskapsler for å velge språk og samle inn statistikk Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{3693D26D-EE7B-4052-9FCE-D01656AB7CB2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4380;164380
Kontakt12338624.09.2020 11:08:0224.09.2020 11:08:02Helse Fonna HF består av Haugesund sjukehus, Stord sjukehus, Odda sjukehus og Valen sjukehus, og dessutan dei fire distriktpsykiatriske sentra, Folgefonn DPS, Haugaland DPS STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{6ECC04D4-91BD-433F-9DE6-4901E181D546}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4380;164380
Fakturaadresse12338826.09.2016 10:11:4426.09.2016 10:11:44Helse Fonna HF Rekneskap Postboks 2170 Haugesund Alle fakturaer må merkas med bestillingsnummer Fakturaer utan påført bestillingsnr vil bli returnert I 2012 kom det eit krav om at STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{6931F573-D6EE-4622-978C-706A262B6E04}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4380;164380
Media12339205.04.2022 09:52:0505.04.2022 09:52:05Vi hjelper journalistar med opplysningar og formidlar kontakt med ulike fagfolk eller leiinga ved sjukehuset så langt råd er Henvendingar frå media som gjeld innsyn skal sendast STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{4EDB8551-6B9F-4A69-BFFF-63C987D1AB68}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4380;164380
Kurs og opplæring12339814.10.2016 12:37:1814.10.2016 12:37:18I Helse Fonna er det tilbod om kurs til både pasientar, pårørande, helsepersonell og samarbeidspartnarar Sjå Lærings- og meistringssenteret for meir om tilboda til deg som er STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{60BA8318-DF51-4A30-8E61-9B6961E6725B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4380;164380
Nyheiter12340026.09.2016 18:24:4626.09.2016 18:24:46STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{99BC892D-15BE-44BA-A7C8-27EDCA44D935}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4380;164380
For tilsette12340104.05.2022 09:56:3804.05.2022 09:56:38Tenester du kan nytte også heime Spørsmål om MinGat sender du til Brukarstøtte MinGat Vi oppfordrar tilsette til å bruke e-postadressa vår Slik logger du inn på Kompetanseportalen og STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{D908349D-D168-49E1-BEEA-622260BD4F85}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4380;164380
Innhold A til Å12348711.09.2016 21:34:5011.09.2016 21:34:50STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{4A6B3164-A349-4296-A271-C6887B3287B4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4380;164380
Jobb i Helse Fonna12348922.03.2022 09:35:1422.03.2022 09:35:14I Helse Fonna blir du ein del av eit stort kollegium med omlag 4000 medarbeidarar Vi ser etter deg som har den rette kompetansen og som ønskjer å jobbe i helsesektoren STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{C197A006-6F2D-4363-AB7A-60D2B01A394E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4380;164380
Rettar for deg som er pasient12349116.03.2021 08:52:3716.03.2021 08:52:37 behandlingsval Fristbrot Helseregistre Innsyn i pasientjournal KlageRett til møte ved alvorlege hendingarArbeidsretta behandling: Helse og arbeid (tidlegare Raskare tilbake STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{1CFAFCFF-0A4D-4D66-A3A8-85B58D558F4B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4380;164380

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Postjournal 2021-11-197380524.11.2021 10:22:1224.11.2021 10:22:12Offentlig journal Journaldato: 19.11.2021 24.11.2021 Rapport generert: Saksansvarlige Innhold: Søknad om godkjenning av innhenting av data Sakstittel: Forespørsel om utlevering av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/seksjon/medisinsk-klinikk/Postjournal/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/seksjon/medisinsk-klinikk{056E5FED-DDD5-4942-AD96-813E7D707C44}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Postjournal 2022-03-26-2022-03-2832964101.04.2022 07:43:4001.04.2022 07:43:40Offentlig journal Journaldato: 26.03.2022 - 28.03.2022 01.04.2022 Rapport generert: Saksansvarlige Innhold: Søknad om godkjenning av innhenting av data Sakstittel: Masteroppgave i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/seksjon/medisinsk-klinikk/Postjournal/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/seksjon/medisinsk-klinikk{4EDDC76C-31A6-4B37-B660-13EB6BD94F7C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Postjournal 2022-02-1742683422.02.2022 12:53:3022.02.2022 12:53:30fvl § 13.1 ME 423 Avs av: ***** ***** Mottaker 1 Helse Fonna HF Avsender KI-KIR Saksansvarlige Innhold: NOR-DLB samarbeidsavtaler (signert) Sakstittel: Diagnostic and prognostic STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/seksjon/medisinsk-klinikk/Postjournal/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/seksjon/medisinsk-klinikk{8AF2F30A-4291-40E3-AA06-5DEA85A9A600}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Postjournal 2021-10-0146358006.10.2021 12:01:1806.10.2021 12:01:18Offentlig journal Mappetype: <>MA - Adm. Inndelingsmappe, Journaldato: 01.10.2021, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK1 - Sakarkiv, Opprettet av: Unknown value STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/seksjon/medisinsk-klinikk/Postjournal/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/seksjon/medisinsk-klinikk{1B50DA52-20B3-4B9B-8242-FD89FD347695}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
sak-10-21-pasopp-undersøkinga35826306.01.2021 13:42:2406.01.2021 13:42:24Styret i Helse Fonna HF tar saka til orientering PasOpp undersøkinga baserer seg på spørjeskjema til innlagde pasientar frå 1. august til 31 Samanlikning av resultata frå 2015 og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2021/01-140https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{C07839D8-2CCF-4E47-8E79-B6C784499DCD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Samla styresaker 14-01-202135826508.01.2021 10:14:1808.01.2021 10:14:18Skriv join.nhn.no inn i nettlesaren din Skriv inn namnet ditt når du får spørsmål om det Skriv inn nummeret 717156 og klikk på videokameraet igjen Trykk på den grøne «delta» knappen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2021/01-140https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{77DFFB9E-31C7-4E3F-A992-A12A493B1C33}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
20210927. Versjon 3.0 Protocol_ANeED Study_Godkjent 01.11.202146210110.11.2021 10:02:0610.11.2021 10:02:06 The ANeED Study 1 Helse Fonna Protocol number 3.0 27. SEPT 2021 A phase IIa multicentre randomized controlled double blind clinical trial to demonstrate clinical STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/seksjon/medisinsk-klinikk/Documents/Aneed0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/seksjon/medisinsk-klinikk{27EFAD53-D07C-4907-9B6B-DA65D1BF0BC3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Program Kvalitetsdagane 20168425125.10.2016 12:40:2825.10.2016 12:40:28STAD > HAUGESUND - AUDITORIET 10:00 Velkommen til kvalitetsdagane 2016 I HELSE FONNA OLAV KLAUSEN 10:15 Kvalitet i helsetenesta ANNE GRETHE ERLANDSEN 11:45 Lunsj 12:30 God på både STS_ListItem_851https://helse-fonna.no/PublishingImages/Kvalitelitetsdagane0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{B2BC2145-C54C-4778-B01F-65CB9891AC7E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
April 2016 - pasientundersøking ØNH13103326.04.2016 11:10:3726.04.2016 11:10:37ALT I ALT - hvor fornøyd er du med oss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/avdelinger{9830579C-CAB2-47CA-87AE-BBE9C19D8957}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Brukerveiledning pasientportal13103608.07.2016 10:42:5008.07.2016 10:42:50Start pasientportalen ved å trykke på linken «Pålogging – pasienter», se bildet under Velg hvordan du vil logge deg på, se bildet under Om man har tildelte kartlegginger åpner STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/avdelinger{591D3482-51D3-4653-B647-09635B8EC670}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Medtronic_FA87513104330.06.2019 16:56:1130.06.2019 16:56:11Insulinpumpene MiniMed™ 508 og MiniMed™ Paradigm™-serien Du mottar dette skrivet fordi du er registrert som bruker av en Medtronic MiniMed™ Paradigm™ eller MiniMed™ 508 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/avdelinger{DFE7B2ED-402A-4764-9C27-23DAFF0B6BDB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Odda sjukehus, informasjonsblad 201413104531.10.2014 09:16:2731.10.2014 09:16:27Odda sjukehus VELKOMMEN TIL OSSAKUTTBEREDSKAP Odda sjukehus har medisinsk- og kirurgisk akuttberedskap Medisinsk beredskap: Odda sjukehus har eit godt tilbod til pasientar med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/avdelinger{58865D58-B40C-413A-AFE8-DDFF19C229A8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Radiologi tilvising13104728.03.2011 07:55:0628.03.2011 07:55:06Kan ligge flatt på rygg i 30 min Nyrestatus må foreligge på alle pasienter hvor det rutinemessig blir brukt intravenøs kontrast Dersom s-kreatinin ikke er tilgjengelig, er pasient STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/avdelinger{E50C5B62-EFA9-48E5-9841-F0ACA37A421B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Anmodning om journalkopi14448724.06.2016 07:45:2524.06.2016 07:45:25Helse Stavanger, postboks 8100, 4068 Stavanger Helse Fonna, postboks 2170, 5504 Haugesund Helse Bergen, postboks 1400, 5021 Bergen Helse Førde, postboks 1000, 6807 Førde STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Skjema0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{C3F0CCD7-AD23-4F1B-8E87-760AC62BD714}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Barn som pårørande14461620.11.2015 08:37:1720.11.2015 08:37:17RÅD TIL FORELDRE OG OMSORGSPERSONAR NÅR FAMILIEN OPPLEVER ALVORLEG SJUKDOM KVA MED UNGANE NÅR EG ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDENår nokon i familien er alvorleg sjuk, blir kvardagen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brosjyrer0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{812319BB-8D82-4C7E-A5DA-DE2C7E954816}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Korona-kvikktest14500303.07.2020 10:37:1903.07.2020 10:37:19Nei Ja KORONA-KVIKKTESTEN Har du i løpet av dei siste ti dagane Nei Ja kome heim frå ei utanlandsreise ? vore i nærkontakt med ein eller fleire som er stadfesta smitta med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Skjema0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{0CCD4633-68AF-440A-B055-AFEE8F48F65B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Veiledning for deltakelse i elektroniske møter i Helse Fonna (Skype)14515219.06.2019 12:34:3519.06.2019 12:34:35Denne veiledningen viser hvordan du deltar på møter som arrangeres av Helse Fonna HF Det finnes flere metoder, så velg den som passer Veiledningen tar utgangspunkt i at du har STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brosjyrer0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{5A4863BD-3309-40C7-8A60-4AB82C9F99CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Velkommen som student14525924.11.2020 13:06:2824.11.2020 13:06:28Velkommen som student/elev/lærling/hospitant i praksis i Helse Fonna – vi er glade for å ha deg med på laget For å begrense smitterisiko under koronavirus-pandemien og kunne STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Skjema0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{85E927A8-21EF-43A7-8C9D-CC7641140D38}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Brukerundersøkelse Valen - Sikkerhetsposten 201314703207.10.2014 07:10:1007.10.2014 07:10:10 Kven har svart? • 8 pasienter er intervjua med skjemaet Fokusområdeintervju, eit skjema med historiske data heilt frå år 2000. • Alle innlagt på §3-3, ein på rettspsykiatrisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarundersøkingar0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{F3F4D149-80BC-44FF-997C-507CB829B6FC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379
Pasienterfaringsundersøking Habilitering for barn og unge 2018-201914703826.11.2019 12:31:3226.11.2019 12:31:32Brukarundersøking Habilitering for barn og unge i Helse Fonna Brukarundersøking Habilitering for barn og unge 2018-2019 2 Det blei i 2018 gjennomført pasienterfaringsundersøkingar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarundersøkingar0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{9CA76B35-FD89-456B-ABB5-36A13A07B43B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js43794379

Fann du det du leita etter?