Søkeresultat

 

 

Informasjonskapslar12338217.08.2020 07:10:0417.08.2020 07:10:04Dette nettstedet benytter informasjonskapsler for å velge språk og samle inn statistikk Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{3693D26D-EE7B-4052-9FCE-D01656AB7CB2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4050;164050
Kontakt12338624.09.2020 11:08:0224.09.2020 11:08:02Helse Fonna HF består av Haugesund sjukehus, Stord sjukehus, Odda sjukehus og Valen sjukehus, og dessutan dei fire distriktpsykiatriske sentra, Folgefonn DPS, Haugaland DPS STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{6ECC04D4-91BD-433F-9DE6-4901E181D546}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4050;164050
Fakturaadresse12338826.09.2016 10:11:4426.09.2016 10:11:44Helse Fonna HF Rekneskap Postboks 2170 Haugesund Alle fakturaer må merkas med bestillingsnummer Fakturaer utan påført bestillingsnr vil bli returnert I 2012 kom det eit krav om at STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{6931F573-D6EE-4622-978C-706A262B6E04}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4050;164050
Media12339204.03.2021 07:33:5704.03.2021 07:33:57Vi hjelper journalistar med opplysningar og formidlar kontakt med ulike fagfolk eller leiinga ved sjukehuset så langt råd er Henvendingar frå media som gjeld innsyn skal sendast STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{4EDB8551-6B9F-4A69-BFFF-63C987D1AB68}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4050;164050
Kurs og opplæring12339814.10.2016 12:37:1814.10.2016 12:37:18I Helse Fonna er det tilbod om kurs til både pasientar, pårørande, helsepersonell og samarbeidspartnarar Sjå Lærings- og meistringssenteret for meir om tilboda til deg som er STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{60BA8318-DF51-4A30-8E61-9B6961E6725B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4050;164050
Nyheiter12340026.09.2016 18:24:4626.09.2016 18:24:46STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{99BC892D-15BE-44BA-A7C8-27EDCA44D935}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4050;164050
For tilsette12340128.06.2021 12:48:3228.06.2021 12:48:32Tenester du kan nytte også heime Spørsmål om MinGat sender du til Brukarstøtte MinGat Vi oppfordrar tilsette til å bruke e-postadressa vår Slik logger du inn på Kompetanseportalen og STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{D908349D-D168-49E1-BEEA-622260BD4F85}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4050;164050
Innhold A til Å12348711.09.2016 21:34:5011.09.2016 21:34:50STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{4A6B3164-A349-4296-A271-C6887B3287B4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4050;164050
Jobb i Helse Fonna12348912.10.2021 09:42:3912.10.2021 09:42:39I Helse Fonna blir du ein del av eit stort kollegium med omlag 4000 medarbeidarar Vi ser etter deg som har den rette kompetansen og som ønskjer å jobbe i helsesektoren STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{C197A006-6F2D-4363-AB7A-60D2B01A394E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4050;164050
Rettar for deg som er pasient12349116.03.2021 08:52:3716.03.2021 08:52:37 behandlingsval Fristbrot Helseregistre Innsyn i pasientjournal KlageRett til møte ved alvorlege hendingarArbeidsretta behandling: Helse og arbeid (tidlegare Raskare tilbake STS_ListItem_8500https://helse-fonna.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{1CFAFCFF-0A4D-4D66-A3A8-85B58D558F4B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4050;164050

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Postjournal 2021-10-0146358006.10.2021 12:01:1806.10.2021 12:01:18Offentlig journal Mappetype: <>MA - Adm. Inndelingsmappe, Journaldato: 01.10.2021, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK1 - Sakarkiv, Opprettet av: Unknown value STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/seksjon/medisinsk-klinikk/Postjournal/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/seksjon/medisinsk-klinikk{1B50DA52-20B3-4B9B-8242-FD89FD347695}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
sak-10-21-pasopp-undersøkinga35826306.01.2021 13:42:2406.01.2021 13:42:24Styret i Helse Fonna HF tar saka til orientering PasOpp undersøkinga baserer seg på spørjeskjema til innlagde pasientar frå 1. august til 31 Samanlikning av resultata frå 2015 og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2021/01-140https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{C07839D8-2CCF-4E47-8E79-B6C784499DCD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Samla styresaker 14-01-202135826508.01.2021 10:14:1808.01.2021 10:14:18Skriv join.nhn.no inn i nettlesaren din Skriv inn namnet ditt når du får spørsmål om det Skriv inn nummeret 717156 og klikk på videokameraet igjen Trykk på den grøne «delta» knappen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2021/01-140https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{77DFFB9E-31C7-4E3F-A992-A12A493B1C33}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Program Kvalitetsdagane 20168425125.10.2016 12:40:2825.10.2016 12:40:28STAD > HAUGESUND - AUDITORIET 10:00 Velkommen til kvalitetsdagane 2016 I HELSE FONNA OLAV KLAUSEN 10:15 Kvalitet i helsetenesta ANNE GRETHE ERLANDSEN 11:45 Lunsj 12:30 God på både STS_ListItem_851https://helse-fonna.no/PublishingImages/Kvalitelitetsdagane0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{B2BC2145-C54C-4778-B01F-65CB9891AC7E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
April 2016 - pasientundersøking ØNH13103326.04.2016 11:10:3726.04.2016 11:10:37ALT I ALT - hvor fornøyd er du med oss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/avdelinger{9830579C-CAB2-47CA-87AE-BBE9C19D8957}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Brukerveiledning pasientportal13103608.07.2016 10:42:5008.07.2016 10:42:50Start pasientportalen ved å trykke på linken «Pålogging – pasienter», se bildet under Velg hvordan du vil logge deg på, se bildet under Om man har tildelte kartlegginger åpner STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/avdelinger{591D3482-51D3-4653-B647-09635B8EC670}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Medtronic_FA87513104330.06.2019 16:56:1130.06.2019 16:56:11Insulinpumpene MiniMed™ 508 og MiniMed™ Paradigm™-serien Du mottar dette skrivet fordi du er registrert som bruker av en Medtronic MiniMed™ Paradigm™ eller MiniMed™ 508 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/avdelinger{DFE7B2ED-402A-4764-9C27-23DAFF0B6BDB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Odda sjukehus, informasjonsblad 201413104531.10.2014 09:16:2731.10.2014 09:16:27Odda sjukehus VELKOMMEN TIL OSSAKUTTBEREDSKAP Odda sjukehus har medisinsk- og kirurgisk akuttberedskap Medisinsk beredskap: Odda sjukehus har eit godt tilbod til pasientar med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/avdelinger{58865D58-B40C-413A-AFE8-DDFF19C229A8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Radiologi tilvising13104728.03.2011 07:55:0628.03.2011 07:55:06Kan ligge flatt på rygg i 30 min Nyrestatus må foreligge på alle pasienter hvor det rutinemessig blir brukt intravenøs kontrast Dersom s-kreatinin ikke er tilgjengelig, er pasient STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no/avdelinger{E50C5B62-EFA9-48E5-9841-F0ACA37A421B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Anmodning om journalkopi14448724.06.2016 07:45:2524.06.2016 07:45:25Helse Stavanger, postboks 8100, 4068 Stavanger Helse Fonna, postboks 2170, 5504 Haugesund Helse Bergen, postboks 1400, 5021 Bergen Helse Førde, postboks 1000, 6807 Førde STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Skjema0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{C3F0CCD7-AD23-4F1B-8E87-760AC62BD714}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Barn som pårørande14461620.11.2015 08:37:1720.11.2015 08:37:17RÅD TIL FORELDRE OG OMSORGSPERSONAR NÅR FAMILIEN OPPLEVER ALVORLEG SJUKDOM KVA MED UNGANE NÅR EG ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDENår nokon i familien er alvorleg sjuk, blir kvardagen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brosjyrer0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{812319BB-8D82-4C7E-A5DA-DE2C7E954816}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Korona-kvikktest14500303.07.2020 10:37:1903.07.2020 10:37:19Nei Ja KORONA-KVIKKTESTEN Har du i løpet av dei siste ti dagane Nei Ja kome heim frå ei utanlandsreise ? vore i nærkontakt med ein eller fleire som er stadfesta smitta med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Skjema0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{0CCD4633-68AF-440A-B055-AFEE8F48F65B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Veiledning for deltakelse i elektroniske møter i Helse Fonna (Skype)14515219.06.2019 12:34:3519.06.2019 12:34:35Denne veiledningen viser hvordan du deltar på møter som arrangeres av Helse Fonna HF Det finnes flere metoder, så velg den som passer Veiledningen tar utgangspunkt i at du har STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brosjyrer0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{5A4863BD-3309-40C7-8A60-4AB82C9F99CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Velkommen som student14525924.11.2020 13:06:2824.11.2020 13:06:28Velkommen som student/elev/lærling/hospitant i praksis i Helse Fonna – vi er glade for å ha deg med på laget For å begrense smitterisiko under koronavirus-pandemien og kunne STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Skjema0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{85E927A8-21EF-43A7-8C9D-CC7641140D38}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Brukerundersøkelse Valen - Sikkerhetsposten 201314703207.10.2014 07:10:1007.10.2014 07:10:10 Kven har svart? • 8 pasienter er intervjua med skjemaet Fokusområdeintervju, eit skjema med historiske data heilt frå år 2000. • Alle innlagt på §3-3, ein på rettspsykiatrisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarundersøkingar0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{F3F4D149-80BC-44FF-997C-507CB829B6FC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Pasienterfaringsundersøking Habilitering for barn og unge 2018-201914703826.11.2019 12:31:3226.11.2019 12:31:32Brukarundersøking Habilitering for barn og unge i Helse Fonna Brukarundersøking Habilitering for barn og unge 2018-2019 2 Det blei i 2018 gjennomført pasienterfaringsundersøkingar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarundersøkingar0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{9CA76B35-FD89-456B-ABB5-36A13A07B43B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Brukerundersøkelse ADHD BUP Haugesund høsten 201414711816.11.2015 11:42:2016.11.2015 11:42:20 Spørreundersøkelse prosjekt: Eg har ADHD eg Gjennomført: høst 2014 Spørreundersøkelse foresatte til barn med ADHD Måtte du vente lenge for å få et tilbud ved institusjonen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarundersøkingar0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{8F3FFF3E-C059-43EE-A1B5-E23BFB75CEB6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Brukerundersøkelse Valen - Psykoseposten 201414723207.10.2014 08:38:2307.10.2014 08:38:23 Brukarundersøking på psykoseposten Valen 2014 • Det er komt inn 9 svar i postkassen • Det er 4 kvinner og 6 menn som har svart • 3 av desse er i aldersgruppa 18-30, 5 er frå 3145 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarundersøkingar0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{246B7C75-7089-4222-B237-4A7F496ABFEE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Resultater pasienterfaringsundersøkelse ortopedisk poliklinikk Stord 2014-1514724312.11.2015 13:21:1912.11.2015 13:21:19Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av behandlingen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarundersøkingar0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{6E09951D-D0A8-4956-8206-B31D67944948}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049
Brukerundersøkelse Valen - Akuttposten 201414743229.09.2014 13:00:4629.09.2014 13:00:46 Brukarundersøking på akuttposten 2014 • Det er komt inn 22 svar i postkassen • Det er 8 kvinner og 14 menn som har svart • Aldersfordeling • 18-30 år : 4 • 31-45 år : 11 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarundersøkingar0https://helse-fonna.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-fonna.hn.nhn.no{879F9E23-C407-4AFC-AA7E-2AC8941BB29E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40494049

Fann du det du leita etter?