Kirurgi Stord

Vi tilbyr undersøking og behandling innan generell kirurgi, ortopedi, urologi og karkirurgi og gynekologi. Vi har også onkologisk dagstove.
Les meir om Kirurgi Stord

Kirurgi Stord

God hygiene - informasjon til pasientar

Informasjon til pasientar på isolat

Hygieneinformasjon til inneliggande pasientar på kirurgisk avdeling

Gynekologi

Vi tar i mot pasientar for planlagt behandling og dei som treng hjelp omgåande. Avdelinga har legar med spesialkompetanse innan gynekologi.

Du vil få oppnemnd ein pasientansvarleg lege i avdelinga. Denne legen har som oppgåve å gi deg informasjon om undersøkingar/behandling/operasjon, og følge opp behandlinga av deg. Din pasientansvarlege lege skal vere tilgjengeleg for deg medan du er innlagt. Under ditt opphald i avdelinga kan du kome i kontakt med andre legar enn din pasientansvarlege lege. Andre yrkesgrupper du kan kome i kontakt med under opphaldet er jordmødrer, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, fysioterapeutar.

Legevisitt

Lege går ikkje ordinær visitt på alle rom kvar dag. Dersom du er operert kjem kriurgen til deg og informerer om inngrepet og vidare oppfølging og behandling.

Dersom du utanom dette ønskjer å snakke med legen din, sei ifrå til personalet så får du samtale i einerom. Alle pasientar skal ha samtale med legen før utreise.

Vanlege problemstillingar blant våre pasientar

 • Blødningsforstyrringar
 • Underlivsbetennelse
 • Urinlekkasje
 • Nedsenka livmor/skjedevegg
 • Godarta svulstar
 • Graviditet utanfor livmor
 • Svangerskapskvalme  

Besøk

Innlagde pasientar kan ta i mot besøk mellom 16.30 og 20.00. Det er ikkje vanleg at pasientar til dagbehandling tar i mot besøk.

Måltid

 • Frukost: 8.30
 • Middag: 12.30
 • Kaffi på daglegstova: 14.30
 • Kvelds: 17.30
 • Suppe/brød: 20.30

Tidene er omtrentlege. Du kan få drikke inn på rommet, eller hente det du treng får kjøleskapet. Måltid bør skje på kjøkenet. Du kan ønskje deg det du vil ha til frukost og kvelds. Gi beskjed til personalet.

Kontaktinformasjon

Telefon
53 49 10 00
måndag - fredag 07.30-15.30
Poliklinikken er stengt helger og heilagdagar
Stord sjukehus
Besøksadresse
Tysevegen 64, 5416 Stord(Kart)
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Ta kontakt med avdelinga dersom du har spørsmål om besøk. Føde og barsel har eigne retningsliner for besøk.
Telefon
53 49 10 00
måndag - fredag 8.00-15.30
Telefontidene gjeld sentralbordet.

Transport

​Kystbussen har terminal i Leirvik sentrum, sjå www.kystbussen.no for ruteinformasjon. Herfrå går det lokalbuss til sjukehuset og DPS-et. Meir informasjon om rutetider for lokalbuss finn du på www.skyss.no. OBS: Ved søk i reiseplanleggaren må du skrive «Fylkessjukehuset» dersom du skal til/frå Stord sjukehus eller Stord DPS, då dette er Skyss sitt haldeplassnamn for dette busstoppet.

Praktisk informasjon

Apotek

​Det er ikkje publikumsapotek på sjukehuset, men det er fleire apotek i og rundt Leirvik sentrum.

Besøkstider Stord sjukehus

Måndag-sundag: 16.00-17.30

Grunna koronasituasjonen er det eigne retningslinjer for besøk.

Oppdatert informasjon finn du på sida om besøkstider

Butikk

​Nærmaste daglegvare er Spar Ådland, Olvikvegen 52, 5416 Stord. 1.5 km med bil, 500 m til fots på gangsti bak ambulansestasjonen.

Finne fram på Stord sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine

​Publikumskantine finn du i underetasjen.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 11.00-14.00.
Stengt i helger og heilagdagar.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Nærmaste minibank Stord sjukehus: Sparebanken Vest, Leirvik sentrum.

Parkering

​Parkeringsplass for pasientar og besøkande ligg like utanfor sjukehuset, det er kort avstand for gåande. Parkering mot avgift, sjå oppslag ved parkeringsautomat.

Det er mogleg å køyre heilt fram til hovudinngangen for å sleppe av passasjerar ved behov. For fødande er det mogleg å bli køyrt til fødeavdelinga sin inngang bak sjukehuset.

Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?