HELSENORGE

Råd til foreldre

Når du blir bekymret for barnet ditt, er det som regel en grunn til det. Tidleg hjelp kan auke sjansen for at bornet ditt raskere blir bedre. Ta kontakt med helsesjukepleiar, psykisk helsehjelp i kommunen eller fastlegen. Dei kan hjelpe deg.  

Det er naturleg å være usikker på om barnet ditt har behov for hjelp eller ikkje. Dersom du ønskjer nokon å snakka med om bekymringa di kan du ta kontakt helsesjukepleiar eller fastlegen til bornet. Dei kan gi deg råd om kva som er lurt å gjere og kva som er god hjelp for plagene bornet ditt har. 

Kommunen har ansvar for å gi psykisk helsehjelp til barn og unge, men tilbudet er ofte ulikt organisert i de forskjellige kommunene.  Du finn informasjon om det psykiske helsetilbodet i kommunen på kommunens heimeside. 

Fann du det du leita etter?