HELSENORGE

Kor får eg hjelp?

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du raskere blir bedre. Ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen, psykisk helsehjelp i kommunen eller fastlegen din. Dei kan hjelpe deg.

Dersom du ønskjer nokon å snakka med kan du ta kontakt helsesjukepleiar, kontaktlærar eller sosiallærar på skulen. Dei kan gi deg råd om kor du kan få hjelp. 

Du kan også snakka med ein annan vaksen du stolar på.

Helsesjukepleiar på skulen din vil snakke med deg for å finne ut meir om dei psykiske plagene dine. Deretter vil dei snakke med deg om kva som kan gjerast videre. Dei kan også kontakte fastlegen din, som også kan hjelpe deg.

Les meir om psykiske helsehjelp for barn og ungdom

Barn og unges psykisk helse

Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde en god psykisk helse.

Får man psykiske plager er det mange spørsmål som melder seg. Her finner du noen svar.

Barn og unge har helserettigheiter

Barn og ungdommer har en rekke rettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester. Her får du en oversikt over dine rettigheter 

Barn og unge har rett til å medvirke

FNs barnekonvensjon sikrer barn og ungdom grunnleggende rettigheter i møtet med tjenesteapparatet. Disse rettighetene er også forankret i Grunnlovens § 104.

Barnekonvensjonen sier at «alle avgjørelser og handlinger som retter seg mot et barn» skal gjøres med sikte på å ivareta «barnets beste».  Hva som er barnets beste kan ikke vurderes uten at barnet har fått mulighet til å medvirke.

Hjelpetelefon

Fann du det du leita etter?