Barn

Velkommen til barneseksjon ved Haugesund sjukehus.

Les meir om Barn

Barn

Kva gjer vi?

Vi gir spesialisthelsetenester innan pediatri og nyføddmedisin. Personalet er organisert i ulike faggrupper: Astma, gastro-/urologisk, nevrologisk, onko-/endokrinologisk og kirurgisk, øyre-, nsse-, hals og auge.

Hovudtyngda av innleggingane er akutt hjelp, men vi har også planlagde innleggingar av medisinske, kirurgiske og øyre, nase, hals-, og augepasientar. I tillegg driv vi dagpost i sengeeininga, dette omfattar medisinske og kirurgiske pasientar som skal inn til enklare undersøkingar/vurderingar, som ikkje krev innlegging

Til deg som har diabetes

Du kan ha mange spørsmål når du har fått diabetes. Vi har samla mange av svara her.

Alkohol og type 1 diabetes.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Alkohol og type 1 diabetes.pdfAlkohol og type 1 diabetes.pdf
Streetwise Når du skal reise.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Når du skal reise.pdfStreetwise Når du skal reise.pdf
Streetwise Om å føle seg vel med Diabetes.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Om å føle seg vel med Diabetes.pdfStreetwise Om å føle seg vel med Diabetes.pdf
Streetwise Rusmidler.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Rusmidler.pdfStreetwise Rusmidler.pdf
Streetwise Sex og prevensjon.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Sex og prevensjon.pdfStreetwise Sex og prevensjon.pdf
Streetwise Tatovering og piercing.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Tatovering og piercing.pdfStreetwise Tatovering og piercing.pdf
Streetwise Trening og type 1-diabetes.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Trening og type 1-diabetes.pdfStreetwise Trening og type 1-diabetes.pdf
Streetwise Veien til selvstendighet.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Veien til selvstendighet.pdfStreetwise Veien til selvstendighet.pdf
Streetwise Å være venn eller kjæreste med en som har diabetes.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Å være venn eller kjæreste med en som har diabetes.pdfStreetwise Å være venn eller kjæreste med en som har diabetes.pdf
Tips for skole.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Tips for skole.pdfTips for skole.pdf
Årskontroll for ungdom med diabetes.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Årskontroll for ungdom med diabetes.pdfÅrskontroll for ungdom med diabetes.pdf

Kontakt

Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Google maps)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.30-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

MEIR INFO OM ANDRE RESERVERTE PLASSAR (ØH-plassar, beh.hj.middel osb)

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Ultralyd av hjartet hos barn og ungdomhttps://helse-fonna.no/behandlinger/ultralyd-av-hjartet-hos-barn-og-ungdomUltralyd av hjartet hos barn og ungdomUUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdom