Barn

Velkommen til barneseksjon ved Haugesund sjukehus.

Les meir om Barn

Barn

Kva gjer vi?

Vi gir spesialisthelsetenester innan pediatri og nyføddmedisin. Vi har faggruppene astma, gastro-/urologisk, nevrologisk, onko-/endokrinologisk og kirurgisk, øyre-, nase-, hals og auge.

Dei fleste innleggingane er akutt hjelp, men vi har også planlagde innleggingar. I tillegg driv vi dagpost i sengeeininga, dette omfattar medisinske og kirurgiske pasientar som skal inn til enklare undersøkingar/vurderingar, som ikkje krev innlegging.


Bilde av noko av personalet


Nyføddintensiv

Nyfødde barn som har behov for observasjon eller behandling utover det barselavdelinga kan gi, blir innlagt ved nyføddintensiv. Det er barn som er fødd for tidleg (mellom 28. og 35. svangerskapsveke), barn som er sjuke og barn som har forbigåande utfordringar. Nokre barn er innlagte kort tid, kanskje bare nokre timar, medan andre må vere dagar, veker eller månader.

Foreldre er ulike og har ulike behov. Dei fleste vil likevel oppleve det å ha barnet sitt her som vanskeleg. Vi som jobbar her vil gjere vårt beste for å hjelpe familien gjennom dette.


De vil blir kjent med fleire sjukepleiarar og legar. Vi vil alle ta oss av ditt barn, men forsøker å la alle nyfødde ha sine primærkontaktar blant sjukepleiarane. dei vil ta seg særleg av ditt barn og halde seg godt orientert om barnets tilstand. Namn på primærkontakt vil de få i løpet av dei første dagane hos oss.


Legane vil gi informasjon om barnets tilstand, endringar i tilstand og om resultat av undersøkingar. Har de barn ved posten over lang tid, ønsker vi også å snakke jamleg med dykk. Har de som foreldre noko å spørre oss om, ta kontakt. Legane er å treffe på dagtid og ellers etter avtale. Be primærsjukepleiar om å avtale tid for samtale.


Informasjon om barnet blir bare gitt til foreldre. Gi oss beskjed dersom det er andre de ønskjer også skal få informasjon.


Opphaldsreglar for nyføddintensiv

For tidleg fødde barn og sjuke nyfødde er ekstra sårbare for smittsame sjukdomar. God handhygiene er veldig viktig. Opphaldsreglane skal bidra til at avdelinga ein trygg stad å vere.


 • Smykker, ringar og klokker er ikkje tillate på avdelinga
 • Negler skal vere kortklipte
 • Ingen må inn på avdelinga viss dei er sjuke med feber, oppkast, forkjølelse, diaré eller har vore i kontakt med barn som har barnesjukdomar. Foreldre som er forkjølte kan vere hos barnet sitt viss dei har på seg munnbind.
 • Datamaskinar og mobiltelefonar er ei stor smittekjelde. Desinfiser derfor hendene med sprit etter kontakt med slikt utstyr.
 • God personleg hygiene er viktig når ein ligg med barnet hud mot hud. Du bør derfor dusje og skifte klede kvar dag.
 • Ta av yttertøy når de kjem til avdelinga. Dette skal henge i garderobeskap på gangen. Verdisaker kan låsast inn eller tas med på avdelinga.
 • Familieromma skal haldast ryddige og reine. Rengjeringspersonalet vaskar golv kvar dag unntatt sundag. De er sjølv ansvarlege for å tørke støv, rydde søppel, skifte sengetøy 1 gong i veka og ta av sengetøyer før de reiser heim. Det er skittentøysekk tilgjengeleg.
 • Ullbodyar, strikka klede og gule bomullstepper skal ikkje i skittentøysekk. Slikt tøy blir vaska her på avdelinga.
 • Klede og utstyr (for eksempel smokk/tutt) som fell på golvet, må byttast.
 • Spør personalet om de treng påfyll av tøybleier, bleier, handklede inne på familierommet.
 • Bruk av snus, røyk og alkolkol eller andre rusmiddel er ikkje tillatt på sjukehuset.
 • Det er ikkje tillatt med open ild/flamme, for eksempel stearinlys. Vi har oksygentilførsel til medisinsk bruk på avdelinga og bruk av open flamme gir stor risiko for eksplosjon og brann.
 • Familien skal ha ro og tid til å bli kjent med barnet. Søsken er naturlegvis velkomne på besøk. Ellers tilrår vi å ikkje ha mange besøk, særleg ikkje den første tida.
 • De må stå opp innan klokka 9. Då startar vi dei daglege rutinane på avdelinga og legane går visitt. Legevisitten startar vanlegvis klokka 10.
 • Det er mogleg å låne pumpe med heim eller inn på foreldrerommet. Signer utlånsavtale først. Gjenstandar som ikkje blir leverte tilbake må erstattast.Sykehusklovnene

Annankvar tysdag får vi besøk av Sykehusklovnene. Ein sjukehusklovn bruker improvisasjon og sin heilt spesielle klovnekommunikasjon når dei besøker pasientar, pårørande og helsepersonell. Saman skaper klovn og barn unike øyeblikk.

Bilde av to sjukehusklovnar

Barn som pårørande

Når eit familiemedlem blir alvorleg sjuk, inneber det ofte endring i livssituasjonen for heile familien. Då er det viktig å vere merksam på korleis barn og unge har det. Det kan dukke opp mange spørsmål både hos foreldre og barn. Vi vil hjelpe dykk til å handtere situasjonen.

Les meir om gode råd og støtte for barn som er pårørande

Til deg som har diabetes

Du kan ha mange spørsmål når du har fått diabetes. Vi har samla mange av svara her.

Alkohol og type 1 diabetes.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Alkohol og type 1 diabetes.pdfAlkohol og type 1 diabetes.pdf
Streetwise Når du skal reise.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Når du skal reise.pdfStreetwise Når du skal reise.pdf
Streetwise Om å føle seg vel med Diabetes.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Om å føle seg vel med Diabetes.pdfStreetwise Om å føle seg vel med Diabetes.pdf
Streetwise Rusmidler.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Rusmidler.pdfStreetwise Rusmidler.pdf
Streetwise Sex og prevensjon.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Sex og prevensjon.pdfStreetwise Sex og prevensjon.pdf
Streetwise Tatovering og piercing.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Tatovering og piercing.pdfStreetwise Tatovering og piercing.pdf
Streetwise Trening og type 1-diabetes.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Trening og type 1-diabetes.pdfStreetwise Trening og type 1-diabetes.pdf
Streetwise Veien til selvstendighet.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Veien til selvstendighet.pdfStreetwise Veien til selvstendighet.pdf
Streetwise Å være venn eller kjæreste med en som har diabetes.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Streetwise Å være venn eller kjæreste med en som har diabetes.pdfStreetwise Å være venn eller kjæreste med en som har diabetes.pdf
Tips for skole.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Tips for skole.pdfTips for skole.pdf
Årskontroll for ungdom med diabetes.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Barn/Til deg som har diabetes/Årskontroll for ungdom med diabetes.pdfÅrskontroll for ungdom med diabetes.pdf

Kontakt

Oppmøtestad
3. etasje. Bruk heisen ved Narvesen, så kjem du rett til avdelinga vår når du går ut i 3. etasje.
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Google maps)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.30-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

MEIR INFO OM ANDRE RESERVERTE PLASSAR (ØH-plassar, beh.hj.middel osb)

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Barnekrefthttps://helse-fonna.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftBMánáidborasdávdaBarnekreftBarnekreftBarnekreft
Ultralyd av hjartet hos barn og ungdomhttps://helse-fonna.no/behandlinger/ultralyd-av-hjartet-hos-barn-og-ungdomUltralyd av hjartet hos barn og ungdomUUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdom

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.