HELSENORGE

Barn

Velkommen til barneavdelinga ved Haugesund sjukehus. Vi gir spesialisthelsetenester innan pediatri og nyføddmedisin. Vi har faggruppene astma, gastro-/urologisk, nevrologisk, onko-/endokrinologisk og kirurgisk, øyre-, nase-, hals og auge. Dei fleste innleggingane er akutt hjelp, men vi har også planlagde innleggingar. I tillegg driv vi dagpost i sengeeininga, dette omfattar medisinske og kirurgiske pasientar som skal inn til enklare undersøkingar/vurderingar, som ikkje krev innlegging.

Fann du det du leita etter?