HELSENORGE
Stord sjukehus oversiktsbilde
Stord

Stord sjukehus

Stord sjukehus er lokal- og akuttsjukehus for kommunane i Sunnhordland, med tilsaman rundt 50 000 innbyggjarar.

Sjukehuset har spesialisthelsetilbod innan medisin, kirurgi, røntgen/lab og føde/gynekologi. Stord distriktspsykiatriske senter (DPS) ligg like ved og har spesialisthelsetilbod innan psykisk helsevern til vaksne og barn/ungdom.

Stord ambulansestasjon har lokalar på same område og Sunnhordland interkommunale legevakt er samlokalisert med sjukehuset.

Fann du det du leita etter?