Kurs og opplæring

I Helse Fonna er det tilbod om kurs til både pasientar, pårørande, helsepersonell og samarbeidspartnarar.

For pasientar og pårørande

 • 24.4 tysdag
  Diabetes type 2 kurs, april 2018, Haugesund

  For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen.

 • 25.4 onsdag
  Kurs for overvektsopererte april 2018, Haugesund

  Etter ein overvektsoperasjon vil ein oppleva mange endringar i livet, nokre er relatert til operasjonen og andre av vekttapet.

 • 7.5 måndag
  Diabetes type 2 kurs, mai 2018 Stord

  For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret.

 • 9.5 onsdag
  Morbus Crohn kurs, mai 2018

  Kurs for deg med diagnosen Morbus Crohn og dine pårørande.

 • 15.5 tysdag
  Hjartekurs mai 2018, Haugesund

  Kurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet.

 • 24.5 torsdag
  Autismekurs, barn mai 2018, Haugesund

  Kurset har fokus på informasjon om, behandling av og oppfølging ved autisme, kommunale ordningar og kvardagen i familien.

 • 29.5 tysdag
  Diabetes type 1 kurs, mai 2018 Stord

  4 timars kurs for deg med Diabetes type 1, og dine pårørande.

 • 29.5 tysdag
  Diabetes type 2 kurs, mai/juni 2018, Haugesund

  For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen.

 • 30.5 onsdag
  Diabetes type 2 kurs, mai, Odda

  Målsetjing for kurset er at du som har diabetes skal få hjelp til å meistre kvardagen og oppleve å få betre kontroll over eigen situasjon. Å få ny kunnskap kombinert med erfaringsutveksling i gruppa kan bidra til dette.

 • 5.6 tysdag
  Nyrekurs, juni 2018, Haugesund

  Kurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.

 • 12.6 tysdag
  Hjartekurs juni 2018, Haugesund

  Kurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet.

 • 17.9 måndag
  Diabetes type 2 kurs, september 2018 Stord

  For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret.

 • 16.10 tysdag
  Diabetes type 1 kurs, oktober 2018 Stord

  4 timars kurs for deg med Diabetes type 1, og dine pårørande.

 • 19.11 måndag
  Diabetes type 2 kurs, november 2018 Stord

  For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret.

 • IBS-kurs: Å leve med irritabel tarm

  Du vil gjennom dette kurset få informasjon om sjukdommen, årsak, symptom, behandling, kostrettleiing og FODMAP-redusert kost. I tillegg har psykiater, fysioterapeut og brukarrepresentant god og nyttig undervisning om korleis du kan meistre sjukdommen.

 • Kurs i sinnemeistring

  Sinneterapi er eit tilbod til deg som har problem med å finne passande reaksjonsformer. Kurset kan og bidra til betre livskvalitet for familien din og dei rundt deg.

 • Kurs i sinnemestring

  Kjenner du nokon med vald eller aggresjonsproblem i nære relasjonar?

Fagdagar og kurs for helsepersonell og samarbeidspartnerar

 • KOLS rehabilitering Haugesund

  Rehabiliteringsprogrammet går over fem veker og inneheld fysisk trening, ernæringsrettleiing, sjukdomslære, medisinsk behandling og anfallsmestring.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.