Kurs og opplæring

I Helse Fonna er det tilbod om kurs til både pasientar, pårørande, helsepersonell og samarbeidspartnarar.

For pasientar og pårørande

 • IBS-kurs: Å leve med irritabel tarm

  Du vil gjennom dette kurset få informasjon om sjukdommen, årsak, symptom, behandling, kostrettleiing og FODMAP-redusert kost. I tillegg har psykiater, fysioterapeut og brukarrepresentant god og nyttig undervisning om korleis du kan meistre sjukdommen.

 • Kurs i sinnemeistring

  Sinneterapi er eit tilbod til deg som har problem med å finne passande reaksjonsformer. Kurset kan og bidra til betre livskvalitet for familien din og dei rundt deg.

 • Kurs i sinnemestring

  Kjenner du nokon med vald eller aggresjonsproblem i nære relasjonar?

Fagdagar og kurs for helsepersonell og samarbeidspartnerar

 • KOLS rehabilitering Haugesund

  Rehabiliteringsprogrammet går over fem veker og inneheld fysisk trening, ernæringsrettleiing, sjukdomslære, medisinsk behandling og anfallsmestring.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.