HELSENORGE
Stord sjukehus. (Foto)

Bli LIS på Stord sjukehus

Saman blir vi beitre - difor har vi lyst til å jobbe med deg.

- Vel din spesialitet
- Få breiddekompetanse
-  Vi gir deg støtte til bustad og rekrutteringsbonus.

Stord sjukehus ligg midt i Sunnhordaland. Her får du moglegheit til å påverke din eigen arbeidskvardag. 

Sjå om det er ledig jobb i dag.Dette er Stord sjukehus

  • Stord sjukehus er lokalsjukehus for kommunane i Sunnhordland, med tilsaman rundt 50 000 innbyggjarar.
  • Sjukehuset har spesialisthelsetilbod innan medisin, kirurgi, røntgen/lab og føde/gynekologi. Stord distriktspsykiatriske senter (DPS) ligg like ved og har spesialisthelsetilbod innan psykisk helsevern til vaksne og barn/ungdom.
  • Stord ambulansestasjon har lokalar på same område og Sunnhordland interkommunale legevakt er samlokalisert med sjukehuset.

 Å bu i Sunnhordland

 

Fann du det du leita etter?