Helsenorge

CT

CT er ei røntgenundersøking der vi tar snittbilete av dei delane av kroppen din med bruk av røntgenstrålar. Bileta blir laga ved hjelp av eit dataprogram.