Helsenorge

Blærekreftoperasjon (TURB)

Operasjon ved påvist blærekreft eller sterk mistanke om blærekreft. Operasjonen blir utført i spinalbedøving eller narkose.


Innleiing

Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Førebuande dag

Du må møte til ei undersøking  (preoperativ poliklinikk) før operasjonen. Da blir det tatt blodprøver, urinprøver, røntgenbilete og andre nødvendige undersøkingar.

Operasjonsdagen

Operasjonsdagen møter du fastande på sengeposten eller ved dagkirurgisk eining.

​Faste

Før operasjonen må du faste. Det inneber at du ikkje kan ete, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må vere tom for at ikkje mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Det er viktig at du følgjer instruksjonane om korleis du skal kome godt førebudd til sjukehuset. Dersom du ikkje følger reglar om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsetje operasjonen.

Du skal ikkje ete fast føde eller drikke mjølk i 6 timar før operasjonen. Du kan gjerne drikke klare væsker (vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te, kaffi utan mjølk/fløyte) inntil 2 timar før planlagt operasjon. Unngå røyk, snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timar før operasjonen. Inntil 1 time før operasjonen kan du svelge medisinar med eit glas vatn (maks. 150 ml).

Ved spesielle inngrep kan det vere andre rutinar som gjeld. Dette blir du orientert om på sjukehuset før operasjonen.


Du får beroligande og smertestillande medisinar før du blir køyrt i seng til operasjonsavdelinga.

Under

Operasjonen blir utført med eit skop gjennom urinrøret der svulsten/svulstane blir fjerna og brunne bort. Vevet blir fjerna gjennom urinrøret og sendt til undersøking. Undersøkinga av vevet vil vise om det er ein overflatisk eller meir djuptveksande svulst. Dei overflatiske svulstane er som regel ferdigbehandla etter denne operasjonen og du får vidare oppfølging i poliklinikk. Ved meir djuptveksande svulstar vil det bli vurdert meir omfattande kirurgi og eventuell tilleggsbehandling.

Under operasjonen blir det lagt inn eit kateter (slange) gjennom urinrøret til blæra. Første døgnet etter operasjonen vil det ofte gå kontinuerleg skyllevatn gjennom kateteret for å skylle blæra rein for blod.  

Etter

Etter operasjonen blir du liggande på overvaking i 1-2 timar.

Du får mat og drikke når bedøvinga har gått ut. Dei fleste må ligge i senga til dagen etter operasjonen. Blærekateteret blir som oftast fjerna dagen etter operasjonen, og du får reise heim når vasslatinga kjem i gang.

Ved heimreise

Svaret på vevsprøva bestemmer vidare behandling. Du får informasjon om vidare kontrollar eller oppfølging dersom dette er nødvendig.


Mitomycinbehandling

Mitomycinbehandling er ofte ein del av TURB-behandlinga. 


Ver merksam

Den første tida kan det vere noko blod i urinen og litt svie ved vasslatinga. Ved vedvarande svie eller hyppig vasslating bør du få kontrollert urinen hos lege.

Du bør vere forsiktig med tunge løft dei første vekene etter operasjonen, då det kan føre til blødningar.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?