Lungemedisin, Haugesund sjukehus

Vi tilbyr diagnostikk, behandling, rehabilitering og førebygging av sjukdommar i lungene, i hovudsak infeksjonar, KOLS og kreft. I seksjonen vår har vi sengepost og poliklinikk, og ein dagpost for utgreiing av lungekreft. Tuberkulosekoordinatoren i Helse Fonna er tilknytta oss.

Les meir om Lungemedisin, Haugesund sjukehus

Lungemedisin, Haugesund sjukehus

Lungerehabilitering - hjelp til å leve med KOLS

Lungerehabilitering er eit tilbod til deg med emfysem, kronisk bronkitt og KOLS. Har du ein kronisk lungesjukdom kan du å få hjelp til ein lettare kvardag gjennom lungerehabilitering.


Kva er lungerehabilitering?

Rehabiliteringsprogrammet går over fem veker og inneheld fysisk trening, ernæringsrettleiing, sjukdomslære, medisinsk behandling og anfallsmestring.
Gjennom programmet får du moglegheit til å vere aktivt involvert i din eigen helseomsorg og dermed få betre livskvalitet og mindre pusteproblem.
Ofte opplever kursdeltakarane at dei får svar på mange av dei spørsmåla dei har stilt seg sjølv i etterkant av diagnosen, som for eksempel:

  • Kvifor er eg så tung i pusten?

  • Korleis verker medisinane?

  • Kan eg trene?

  • Er det farleg å bli tungpusta?

Tverrfagleg team følgjer deg opp. I rehabiliteringskurset er vi fleire helsefaggrupper som jobbar saman i eit team. Undervegs blir vi godt kjent med mange deltakarar.


Målet med rehabiliteringa


Vårt mål med lungerehabiliteringskurset er at vi saman skal jobbe for at du skal få mildare symptom, bli meir uthaldande og få auka livskvalitet.

Ønskjer du å delta på kurs? Det einaste du treng å gjere er å be fastlegen din sende en tilvising til oss. Når vi får tilvisinga kallar vi deg inn til enkel testing av lunge- og hjartefunksjon for å finne ut om du kan delta på eit av våre kurs.


Ved kurset deltek 8-10 deltakarar i ei gruppe. Det går over fem veker, to dagar kvar veke. Kursdagane inneheld undervising, trening og ein god lunsj.
Du må betale ein liten eigenandel for kurset, men dette får du informasjon om ved innkalling, før du eventuelt vel å delta.Tuberkulose


Tuberkulosekoordinator følgjer opp pasientar som blir behandla for latent og aktiv tuberkulose, og har både eit pasient- og systemretta ansvar.


Tuberkulosekoordinator skal bidra til god samhandling rundt pasientane, og fungerer som eit bindeledd mellom spesialisthelsetenesta, kommunehelsetjenesta og andre aktuelle instansar som er involvert i behandlinga. Kontakt: Tuberkulosekoordinator Solfrid Johanne Gaard, telefon: 52 73 25 78 / 992 05 614. E-post: solfrid.johanne.gaard@helse-fonna.no


Sjå rettleiingsvideo for indusert sputum - på mange språk


Skjema og pasientinformasjon

Ahmari.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Ahmari.pdfAhmari.pdf
Albansk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Albansk.pdfAlbansk.pdf
Arabisk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Arabisk.pdfArabisk.pdf
Dari.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Dari.pdfDari.pdf
Engelsk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Engelsk.pdfEngelsk.pdf
Farsi.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Farsi.pdfFarsi.pdf
Flytskjema indusert sputum.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Flytskjema indusert sputum.pdfFlytskjema indusert sputum.pdf
Fransk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Fransk.pdfFransk.pdf
Henvisningsskjema e TB-us i kommunen.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Henvisningsskjema e TB-us i kommunen.pdfHenvisningsskjema e TB-us i kommunen.pdf
Kirundi.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Kirundi.pdfKirundi.pdf
Litauisk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Litauisk.pdfLitauisk.pdf
Norsk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Norsk.pdfNorsk.pdf
Oromo.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Oromo.pdfOromo.pdf
Portugisisk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Portugisisk.pdfPortugisisk.pdf
Rumensk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Rumensk.pdfRumensk.pdf
Russisk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Russisk.pdfRussisk.pdf
Serbisk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Serbisk.pdfSerbisk.pdf
Somali.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Somali.pdfSomali.pdf
Sorani 2019.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Sorani 2019.pdfSorani 2019.pdf
Spansk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Spansk.pdfSpansk.pdf
Swahili.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Swahili.pdfSwahili.pdf
TB us før DMARDs Henvisningsskjema.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/TB us før DMARDs Henvisningsskjema.pdfTB us før DMARDs Henvisningsskjema.pdf


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Lungemedisinsk seksjon ligg i austre del av 2. etasje ved Haugesund sjukehus.

Vi har resepsjon i midtre del av blokka. Dersom du bruker heisen ved resepsjonen i 1. etasje, kjem du ut like ved luka vår i 2. etasje.

Telefon
52 73 20 00
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

Det er reserverte plassar blodgivarar, dialyse, behandlingshjelpemidler og enkelte øyeblikkeleg hjelp-plassar. Ta kontakt med aktuell avdeling for meir informasjon om dette.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Kolshttps://helse-fonna.no/behandlinger/kolsKolsKKolsKolsKolsKols
Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) og hjemmerespiratorhttps://helse-fonna.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmv-og-hjemmerespiratorLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV) og hjemmerespiratorLLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Lunge dagposthttps://helse-fonna.no/avdelinger/lungemedisin/lunge-dagpostLunge dagpost
Lunge sengeposthttps://helse-fonna.no/avdelinger/lungemedisin/lunge-sengepostLunge sengepost
Lungepoliklinikk, Haugesund sjukehushttps://helse-fonna.no/avdelinger/lungemedisin/lungepoliklinikkLungepoliklinikk, Haugesund sjukehus

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.