HELSENORGE

Lungemedisin, Haugesund sjukehus

Vi tilbyr diagnostikk, behandling, rehabilitering og førebygging av sjukdommar i lungene, i hovudsak infeksjonar, KOLS og kreft. I seksjonen vår har vi sengepost og poliklinikk, og ein dagpost for utgreiing av lungekreft. Tuberkulosekoordinatoren i Helse Fonna er tilknytta oss.

Fann du det du leita etter?