Helsenorge

For tilsette

Tenester du kan nytte også heime.

Temaside om koronavirus for medarbeidarar

Kompetanseportalen

Læringsportalen

Min Gat

Webcruiter

Spørsmål og brukarguide​ Min GAT

Spørsmål om MinGat sender du til Brukarstøtte MinGat. Vi oppfordrar tilsette til å bruke e-postadressa vår. Denne har kort responstid.

 

 

Slik logger du inn på Kompetanseportalen og Læringsportalen heimefrå

Du kan bruke ein kjent påloggingsmetode som ID-porten/bankID: Logg på Kompetanseportalen 

Områdepassord ​​

Treng du nytt områdepassord må dette tingast av din leiar via Samlepunktet. 

Passord er sensitiv informasjon og kan av hensyn til tryggleik ikkje sendast på e-post til private adresser. Om det nye områdepassordet ikkje fungerer, må du logge inn frå din arbeidsplass og endre dette, så skal det fungere.

 

Praktisk informasjon

Forklaring lønnsslipp i MinGat

Handtering av eigenmelding

Reiserekning - pålogging via intranett

SMS Gat

VPN-fjernaksess

Fann du det du leita etter?