HELSENORGE

For tilsette

Tenester du kan nytte også heime.

Temaside om koronavirus for medarbeidarar

Kompetanseportalen

Læringsportalen

Min Gat

Webcruiter

Spørsmål og brukarguide​ Min GAT

Spørsmål om MinGat sender du til Brukarstøtte MinGat. Vi oppfordrar tilsette til å bruke e-postadressa vår. Denne har kort responstid.

 

 

Slik logger du inn på Kompetanseportalen og Læringsportalen heimefrå

Du kan bruke ein kjent påloggingsmetode som ID-porten/bankID: Logg på Kompetanseportalen 

Områdepassord ​​

Treng du nytt områdepassord må dette tingast av din leiar via Samlepunktet. 

Passord er sensitiv informasjon og kan av hensyn til tryggleik ikkje sendast på e-post til private adresser. Om det nye områdepassordet ikkje fungerer, må du logge inn frå din arbeidsplass og endre dette, så skal det fungere.

 

Praktisk informasjon

Forklaring lønnsslipp i MinGat

Handtering av eigenmelding

Reiserekning - pålogging via intranett

SMS Gat

VPN-fjernaksess


​​​Evaluering av HMS kurs for ledere 2022

HMS for ledere DAG 1

https://forms.gle/UcaLg1KYQ1bkiAyN6

HMS for ledere DAG 2

https://forms.gle/vZaiWVXvHQM2nRSV9

Evaluering av HMS kurs f​​or verneombud og AMU-medlemmer 2022

 

Dag 1 Evaluering HMS for verneombud og AMU-medlemmer

https://forms.gle/vpUFG9XkcqkymANb8

 

Dag 2 Evaluering HMS for verneombud og AMU-medlemmer

https://forms.gle/S1ujsCD33fMNKbwQ8

 

Dag 3 Evaluering HMS for verneombud og AMU-medlemmer

https://forms.gle/pLdUpCEnfjZSZ89W7

 

Dag 4 Evaluering HMS for verneombud og AMU-medlemmer

https://forms.gle/QzhNe65AaDsSryXd7

 

Dag 5/3 Felles Evaluering HMS for ledere, verneombud og AMU-medlemmer

https://forms.gle/JX28ABF2eV2oqjGy8Fann du det du leita etter?