Valen sjukehus. (Foto)

Valen sjukehus

Vi gir behandling til vaksne i regionen som har behov for psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri. For kommunane i Sunnhordland og Hardanger gir vi tilbod innan akuttpsykiatri. Valen sjukehus består av seksjon for spesialisert behandling og har fire sengepostar. Tenestetilbodet omfattar også poliklinikken ambulant sikkerhetsteam.

Lærings-og meistringssenteret for psykiatri ligg ved Valen sjukehus. Dei samarbeider med brukarar og deira organisasjonar om kurs og opplæring som skal gjere folk i stand til å leve med og meistre sjukdomen sin.

Kontaktinformasjon

Besøk kan avtalast med avdelinga.
Telefon
Telefon: 53 46 64 00
måndag - fredag 07.30-15.00
Resten av døgnet og helg blir du satt over til sentralbord ved Haugesund sjukehus.
E-post

Transport Valen

​For informasjon om lokalbusstilbod og hurtigbåttilbod i Valen og Kvinnherad, sjå www.skyss.no.

Praktisk informasjon

Apotek Valen

Det er ikkje apotekutsal ved sjukehuset. Næraste apotek ligg på Husnes. SPAR Valen har utsal av enkelte reseptfrie legemiddel.

Daglegvare Valen

​Næraste daglegvare er 0,7 km frå sjukehuset: SPAR Valen, Eplehagen 3, 5451 Valen.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine Valen

​Kantina er open 11.30-12.30. Måltid blir serverte på postane.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Parkering Valen

​Parkering for pasientar og besøknade ligg sentralt på sjukehusområdet. Parkering er gratis.

Parkeringsplassen har 2 ladestasjonar

Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?