HELSENORGE
Valen sjukehus. (Foto)

Valen sjukehus

Vi gir behandling til vaksne i regionen som har behov for psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri. For kommunane i Sunnhordland og Hardanger gir vi tilbod innan akuttpsykiatri. Valen sjukehus består av seksjon for spesialisert behandling og har fire sengepostar. Tenestetilbodet omfattar også poliklinikken ambulant sikkerhetsteam.

Lærings-og meistringssenteret for psykiatri ligg ved Valen sjukehus. Dei samarbeider med brukarar og deira organisasjonar om kurs og opplæring som skal gjere folk i stand til å leve med og meistre sjukdomen sin.

Fann du det du leita etter?