HELSENORGE
Odda sjukehus. (Foto)

Odda sjukehus

Odda sjukehus er akuttsjukehus og gir helsetenester til om lag 11 000 innbyggjarar i Hardanger. På sjukehusområdet ligg også ambulansestasjonen, Folgefonn DPS Odda og den kommunale sjukeheimen.

Fann du det du leita etter?