HELSENORGE
Odda sjukehus. (Foto)

Odda sjukehus

Odda sjukehus gir helsetenester til innbyggarane i Hardanger. På sjukehusområdet ligg også ambulansestasjonen, Folgefonn DPS Odda og den kommunale sjukeheimen.

Fann du det du leita etter?