HELSENORGE
Foto av Haugesund sjukehus

Haugesund sjukehus

Haugesund sjukehus er definert som eit stort akuttsjukehus for 120 000 innbyggjarar. For fleire spesialitetar og behandlingar dekker Haugesund sjukehus heile Helse Fonna sitt opptaksområde i Nord-Rogaland, Sunnhordland, Hardanger og Ryfylke med til saman 180 000 innbyggjarar.

Sjukehuset har tilbod innan både medisin og kirurgi, radiologi/røntgen, fødsel/barsel, gynekologi og fertilitet, habilitering og spesialisert behandling innan psykisk helsevern.

Haugesund sjukehus samarbeidar med dei andre sjukehusa i Helse Fonna og med universitetssjukehusa i Stavanger og Bergen.

Fann du det du leita etter?