HELSENORGE
Foto av Haugesund sjukehus

Haugesund sjukehus

Haugesund sjukehus gir spesialisthelsetilbod til rundt 180 000 innbyggjarar i Nord-Rogaland, Sunnhordland, Hardanger og Ryfylke.

Sjukehuset har tilbod innan både medisin og kirurgi, radiologi/røntgen, fødsel/barsel, gynekologi og fertilitet, habilitering og spesialisert behandling innan psykisk helsevern.

Haugesund sjukehus samarbeidar med dei andre sjukehusa i Helse Fonna og med universitetssjukehusa i Stavanger og Bergen.

Fann du det du leita etter?