HELSENORGE

Folgefonn DPS

Folgefonn DPS er eit tilbod for vaksne. Vi held til både i Odda og på Valen, og vi har tilbod innan poliklinikk og døgnavdeling.

Hovudoppgåvene våre er vurdering, diagnostisering, behandling og rehabilitering av menneske med ulike psykiske lidingar, inkludert rusproblem.

Fann du det du leita etter?