HELSENORGE

BUP Stord

BUP står for barne- og ungdomspsykiatri. Vi gir eit spesialisert tilbod innan psykiatri til barn og unge (opp til 18 år) og deira pårørande. 

Vi har tilbod innan utgreiing og behandling av tilstandar som angst, åtferdsvanskar, utviklingsforstyrring, ADHD, depresjon, tvangslidingar, alvorlege belastningar/traumer, autisme, sjølvmordsfare, psykose, spiseforstyrringar og skulevegring.Fann du det du leita etter?