HELSENORGE

Samarbeidsavtalar

Sjukehus og primærhelsetenesta skal samarbeide slik at pasientane i større grad opplev samordning, kontinuitet og fagleg god kvalitet gjennom heile pasientforløpet. Difor er det laga eigne samarbeidsavtalar med kommunane i Helse Fonna-området.

Avtalane er likelydande for alle kommunane, med unntak av særavtalar.

Tenesteavtalar


Særavtalar


Fann du det du leita etter?