Samarbeidsavtalar

Sjukehus og primærhelsetenesta skal samarbeide slik at pasientane i større grad opplev samordning, kontinuitet og fagleg god kvalitet gjennom heile pasientforløpet. Difor er det laga eigne samarbeidsavtalar med kommunane i Helse Fonna-området.

Avtalane er likelydande for alle kommunane, med unntak av særavtalar.

Bokn


Bømlo


Etne


Fitjar


Haugesund


Jondal


Karmøy


Kvinnherad


Odda


Sauda


Stord


Suldal

Sveio


Tysnes


Tysvær


Ullensvang


Utsira


Vindafjord


Fann du det du leita etter?