Utviklingsplan Helse Fonna

Alle helseføretak skal utarbeide utviklingsplanar som skal gje ei framstilling av korleis ein kan skape pasienten si helseteneste gjennom god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar.
Sjukepleiar og pasient. (Foto)
 
Utviklingsplan for Helse Fonna HF (PDF) 

Utviklingsplanen skal gje eit framtidsbilde og vere ei operasjonalisering av overordna planar og strategiar. Nasjonale og regionale føringar skal leggast til grunn for arbeidet.

Nasjonal helse- og sjukehusplan

Strategi for Helse Vest - Helse 2035

Rettleiar for utviklingsplan (PDF (573 KB)

Planen er utarbeida i tråd med rettleiaren frå Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet har skjedd i tett dialog med kommunar, pasientar, fagmiljø, medarbeidarar og andre aktuelle aktørar.

Den ferdige planen er godkjent av styret i Helse Fonna 21. juni 2018. 

Styresaker utviklingsplan

 Styret i Helse Fonna vedtok i møte 29.9.2017 mandat og prosjektorganisering for arbeidet med utviklingsplan.

Styresak Utviklingsplan, frå styremøtet 4. april 2018 (PDF 164 KB) Styresak om utviklingsplan i Helse Fonna, frå styremøtet 29. september 2017 (PDF 931 KB)

Møteplan

  • Styret i Helse Fonna
  • Styringsgruppe utviklingsplan
  • Prosjektgruppe utviklingsplan

12.09.2017 
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan
29.09.2017
Styremøte i Helse Fonna
26.10.2017
Styremøte i Helse Fonna
31.10.2017
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan
24.11.2017
Styremøte i Helse Fonna
12.12.2017
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan
14.12.2017
Prosjektgruppemøte
19.12.2017
Styremøte i Helse Fonna
12.01.2018
Styremøte Helse Fonna
07.02.2018
Prosjektgruppemøte
27.02.2018
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan
06.03.2018
Eventuelt styremøte Helse Fonna
07.03.2018
Prosjektgruppemøte
20.03.2018
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan
04.04.2018
Styremøte Helse Fonna
05.06.2018
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan
21.06.2018
Styremøte Helse Fonna
30.06.2018
Frist for å sende utviklingsplan til Helse Vest

Høyring

Høyringsbrev (PDF 127KB) Høyringsdokument- Utviklingsplan (PDF 627KB)

Høyringssvar

Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfBrukarutvalet i Helse Fonna.pdfpdf273673
Bømlo kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Bømlo kommune.pdfBømlo kommune.pdfpdf131734
Haugesund kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Haugesund kommune.pdfHaugesund kommune.pdfpdf162545
Helse Bergen.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Helse Bergen.pdfHelse Bergen.pdfpdf76445
Helse Førde.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Helse Førde.pdfHelse Førde.pdfpdf992234
Helse Stavanger.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Helse Stavanger.pdfHelse Stavanger.pdfpdf557216
Helseleiarnettverket Haugalandet - Helseleiarnettverket representerer helseleiarar frå Bokn, Sveio, Karmøy, Haugesund, Tysv.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Helseleiarnettverket Haugalandet - Helseleiarnettverket representerer helseleiarar frå Bokn, Sveio, Karmøy, Haugesund, Tysv.pdfHelseleiarnettverket Haugalandet - Helseleiarnettverket representerer helseleiarar frå Bokn, Sveio, Karmøy, Haugesund, Tysv.pdfpdf36998
Odda kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Odda kommune.pdfOdda kommune.pdfpdf870851
Rådet for eldre og funksjonshemma i Vindafjord.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Rådet for eldre og funksjonshemma i Vindafjord.pdfRådet for eldre og funksjonshemma i Vindafjord.pdfpdf373686
Stord kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Stord kommune.pdfStord kommune.pdfpdf143554
Suldal kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Suldal kommune.pdfSuldal kommune.pdfpdf39079
Tysvær kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Tysvær kommune.pdfTysvær kommune.pdfpdf48047
Ungdomsrådet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/fag-og-foretaksutvikling/Hyring utviklingsplan/Ungdomsrådet i Helse Fonna.pdfUngdomsrådet i Helse Fonna.pdfpdf12392

Prosjektorganisasjon utviklingsplan

Prosjektorganisering for arbeidet med utviklingsplan for Helse Fonna er bygd opp slik:


Prosjektorganisasjon utviklingsplan. (Grafikk, organisasjonskart)Det er styret i Helse Fonna som skal godkjenne utviklingsplan før den blir oversendt til Helse Vest innan 30.6.2018.


Prosjekteigar

Olav G. Klausen, administrerande direktør


Styringsgruppe

Olav G. Klausen, administrerande direktør

Laila Stenseth, brukarrepresentant

Kenneth Eikeseth, klinikkdirektør Psykisk helsevern

Berit Haaland, klinikkdirektør Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk

Sverre K. Lien, klinikkdirektør Medisinsk service og beredskap

Anne Karin Fossdal, klinikkdirektør Somatisk klinikk Stord

Haldis Økland Lier, fagdirektør

Leif Terje Alvestad, direktør Intern service

Helga Stautland Onarheim, HR-direktør

Jan Håvard Frøyland, økonomidirektør

Margareth Langebro, kommunikasjonssjef

Laila Nemeth, prosjektdirektør ByggHaugesund2020

Astrid Grimstvedt, seksjonsleiar HMS/bedriftshelsetenesta

Tove Martha Hovda Callaghan, føretakstillitsvald NSF

Anne Catherine Skaar, føretakstillitsvald Of og Dnlf

Randi B. Guddal, føretaksverneombod Helse Fonna


Prosjektleiar

Reidun Rasmussen Mjør

 

Prosjektgruppe

Karl Olaf Sundfør, brukarrepresentant

Einar Schibevaag, brukarrepresentant

Øistein Lande Gunnarshaug, kommunalsjef Vindafjord kommune

Grethe Anglevik, kommunalsjef Suldal kommune

Kjell Magnar Mellesdal, kommunalsjef Bømlo kommune

Ragnhild Helle, rådgjevar Odda kommune                                                       

Daniela Brühl, PKO Hardanger

Ernst Lim, PKO Sunnhordland

Eirik R. Simonsen, PKO Haugalandet

Kari Ugland, samhandlingssjef Helse Fonna

Liv Åse Dybdahl, seksjonsleiar BUP/DPS Stord

Ingvill Hystad Kyvik,  seksjonsleiar ambulanseområde Sunnhordland

Kari Marie Tjelmeland, funksjonsleiar overvåkingseining Odda

Gunnar Sjøen, overlege Anestesi/intensiv seksjon Haugesund

Bjørn Egil Vikse, klinikkoverlege Medisinsk klinikk Haugesund/Odda

Ralf Teetzmann, klinikkoverlege Somatisk klinikk Stord

Hege Lægreid Røssland, Seksjonsleiar  Folgefonn DPS

Anne Rasmussen Vestbø, rådgjevar Bemanningsseksjon Helse Fonna                                                 

Leif Victor Wee, seksjonsleiar Teknisk seksjon Helse Fonna

Karin Trældal, tillitsvald NSF

Bjørn Skoldevik Johnsen, tillitsvald Delta

Linda Gjelsten, tillitsvald Fagforbundet

Kim Phillips Olsen, klinikkverneombod Somatisk klinikk Stord

Referansegruppe

Samhandlingsutvalet

Dialoggrupper

Brukarutvalet

Ungdomsrådet

Regionrådsmøter

Områdemøter med kommunar

AMU Helse Fonna

Interne møter/samlingar Helse Fonna


Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan i Helse Fonna (PDF)

Ta kontakt

Prosjekt leiar Reidun Rasmussen Mjør

Send e-post

Fann du det du leita etter?